Thứ Hai,
21/10/2019

TRƯỜNG THPT MỸ XUYÊN

ALBUM

HS GIỎI TỈNH, QUỐC GIA

Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2018 - 2019


1. Nguyễn Xuân Hiên
Giải Ba môn Toán

2. Lâm Hiếu Kiên
Giải KK môn Toán

3. Lâm Thanh Ngân
Giải KK môn Toán

4. Lê Tuyết Trân
Giải KK môn Toán

5. Phan Quốc Khang
Giải Ba môn Vật lý

6. Huỳnh Đông Quí
Giải KK môn Vật lý

7. Trần Hoàng Bình
Giải Ba môn Hóa học

8. Lê Trọng Nguyên
Giải Ba môn Hóa học

9. Huỳnh Trần Hảo
Giải KK môn Tin hoc

10. Đặng Bảo Ngọc
Giải KK môn Ngữ Văn

11. Huỳnh Tuyết Nhung
Giải Ba môn Ngữ Văn

12. Nguyễn Thị Tú Trinh
Giải KK môn Ngữ Văn

13. Lý Thị Mỷ Nhân
Giải Ba môn Địa lý

14. Trần San San
Giải KK môn Tiếng anh

15. Dương Út Hậu
Giải Nhì môn GDCD


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2017 - 2018


1. Hồng Nhật Anh
Giải Nhì môn Toán

2. Ngô Đức Long
Giải Ba môn Toán

3. Dương Bội Trân
Giải KK môn Toán

4. Huỳnh Đông Quí
Giải KK môn Vật lí

5. Trần Phước Tài
Giải Ba môn Vật lí

6. Nguyễn Ngọc Trang
Giải KK môn Vật lí

7. Lưu Hồng Ngọc
Giải Ba môn Sinh học

8. Lê Thị Tú Anh
Giải Nhì môn Ngữ văn

9. Tè Thanh Uyên
Giải Nhì môn Ngữ văn

10. Nguyễn Thị Phương Ninh
Giải Ba môn Lịch sử

11. Lâm Tuấn Kiệt
Giải Nhì môn GDCD

12. Lâm Thị Vàng
Giải Ba môn GDCD

13. Huỳnh Thị Ngọc Anh
Giải Ba môn Tiếng Anh

14. Trần Huỳnh Thảo Ngân
Giải Nhì môn Tiếng Anh


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2016 - 2017


1. Tăng Thanh Đạt
Giải KK môn Địa lý

2. Võ Lê Hồng Anh
Giải Ba môn Tiếng anh

3. Võ Kiều Hân
Giải KK môn Tiếng anh

4. Diệp Yến Linh
Giải Ba môn Toán

5. Nguyễn Thanh Tùng
Giải Ba môn Toán

6. Cao Thị Anh Thư
Giải Ba môn Toán

7. Huỳnh Quốc Tuấn
Giải KK môn Toán

8. Trịnh Phước Hào
Giải KK môn Vật lý

9. Hứa Yến Vy
Giải KK môn Hóa học

10. Diệp Yến Linh
Giải nhì môn Casio Toán

11. Cao Thị Anh Thư
Giải ba môn Casio Toán

12. Nguyễn Thanh Tùng
Giải nhì môn Casio Toán

13. Trần Hoàng Dung
Giải ba môn Casio Vật Lý

14. Trần Xuân Diễm
Giải ba môn Casio Vật Lý

15. Trương Tiểu Ngân
Giải ba môn Casio Vật Lý

16. Lưu Tấn Đạt
Giải ba môn Casio Hóa học

17. Trần Trung Ngọc
Giải ba môn Casio Hóa học

18. Hứa Yến Vy
Giải ba môn Casio Hóa học

19. Đào Tuyết Ngà
Giải ba môn Casio Sinh học

20. Lý Gia Ngân
Giải ba môn Casio Sinh học


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2015 - 2016


1. Lê Khải Trí
Giải KK môn Toán

2. Ngô Thúy Nhi
Giải KK môn Hoá học

3. Nguyễn Định Khang
Giải KK môn Ngữ Văn

4. Lý Hoàng Hiếu
Giải KK môn Lịch sử

5. Trương Hoàng Việt
Giải KK môn Lịch sử

6. Võ Lê Hồng Anh
Giải KK môn Tiếng Anh

7. Nguyễn Hồng Hân
Giải KK môn Tiếng Anh

8. Trần Ngọc Tú
Giải KK môn Tiếng Anh

9. Lê Khải Trí
Giải KK môn Casio Toán

10. Nguyễn Thanh Tùng
Giải ba môn Casio Toán

11. Đặng Thanh Thủy Vy
Giải ba môn Casio Toán

12. Trần Tuấn An
Giải ba môn Casio Vật Lý

13. Trần Hoàng Dung
Giải ba môn Casio Vật Lý

14. Trần Ngọc Tú
Giải ba môn Casio Vật Lý

15. Đoàn Mỹ Nhi
Giải KK môn Casio Hóa học

16. Ngô Thúy Nhi
Giải ba môn Casio Hóa học


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2014 - 2015


1. Nguyễn Thị Kiều Diễm
Giải KK môn Ngữ Văn

2. Phạm Tất Huy
Giải KK môn Ngữ Văn
Giải KK Casio Toán

3. Nguyễn Thị Hồng Cúc
Giải ba môn Lịch Sử

4. Võ Thuý Oanh
Giải KK môn Lịch Sử

5. Nguyễn Thị Mỹ Nhân
Giải KK môn Địa Lý

6. Trần Thái Phong
Giải KK môn Tiếng Anh

7. Trần Vũ Huỳnh
Giải ba Casio Toán

8. Huỳnh Phước Thành
Giải KK Casio Toán

9. Kha Ất Khâm
Giải ba Casio Vật Lý

10. Lý Thành Nghiêm
Giải KK Casio Vật Lý

11. Trương Hoài Phong
Giải KK Casio Vật Lý

12. Lê Hoàng Phúc
Giải KK Casio Hoá


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2013 - 2014


1. Nguyễn Vũ Huy
Giải Ba môn Toán

2. Tô Phước Sang
Giải Ba môn Vật Lý

3. Huỳnh Phương Uyên
Giải Ba môn Vật Lý

4. Nguyễn Thị Thanh Hiền
Giải Ba môn Ngữ Văn

5. Võ Thị Tuyết Vân
Giải Ba môn Ngữ Văn

6. Tống Quốc Bảo
Giải Ba môn Lịch Sử

7. Nguyễn Thị Lan Thanh
Giải Ba môn Tiếng Anh

8. Chung Thị Ngọc Liên
Giải KK môn Toán

9. Triệu Quang Thái
Giải KK môn Toán

10. Nhâm Tuấn Châu
Giải KK môn Vật Lý

11. Kha Ất Khâm
Giải KK môn Vật Lý

12. Phan Trọng Lộc
Giải KK môn Vật Lý

13. Mã Trúc Linh
Giải KK môn Hóa

14. Ngô Hoàng Quyên
Giải KK môn Hóa

15. Lê Phan Thu Trân
Giải KK môn Hóa

16. Lý Thị Kim Yến
Giải KK môn Ngữ Văn

17. Nguyễn Phúc
Giải KK môn Tiếng Anh

18. Trần Lệ Xuân
Giải KK môn Tiếng Anh

19. Nguyễn Vũ Huy
Giải ba môn Casio Toán

20. Chung Thị Ngọc Liên
Giải ba môn Casio Toán

21. Triệu Quang Thái
Giải ba môn Casio Toán

22. Huỳnh Văn Tốt
Giải ba môn Casio Toán

23. Huỳnh Phương Uyên
Giải nhất môn Casio Lý

24. Nhâm Tuấn Châu
Giải ba môn Casio Lý

25. Phan Trọng Lộc
Giải ba môn Casio Lý

26. Tô Phước Sang
Giải ba môn Casio Lý


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2012 - 2013


1. Lưu Thị Mỹ Chi
Giải nhì môn Ngữ Văn

2. Nguyễn Ngọc Thanh Thanh
Giải nhì môn Tiếng Anh

3. Trần Thị Trúc Linh
Giải ba môn Lịch Sử

4. Hồ Thị Khả My
Giải KK môn Lịch Sử

5. Nguyễn Xuân Vinh
Giải KK môn Lịch Sử

6. Lương Hiệp Định
Giải KK môn Tiếng Anh

7. Nguyễn Thành Đạt
Giải KK môn Ngữ Văn

8. Đinh Bình Thanh
Giải KK môn Toán

9. Lâm Quốc Lộc
Giải KK môn Vật Lý

10. Lê Nhựt Thanh
Giải KK môn Vật Lý

11. Phan Thị Bích Trâm
Giải KK môn Vật Lý

12. Hồ Thị Thu Trân
Giải KK môn Hóa

13. Nguyễn Thành Đạt
Giải ba môn Máy tính Casio

14. Hồ Thị Thu Trân
Giải ba môn Máy tính Casio

15. Nguyễn Ngọc Thanh Thanh
Giải ba môn Máy tính Casio

16. Lê Nhựt Thanh
Giải ba môn Máy tính Casio

17. Lý Minh Tiến
Giải ba môn Máy tính Casio

18. Trần Phước Huy
Giải ba môn Máy tính Casio

19. Đinh Bình Thanh
Giải KK môn Máy tính Casio

20. Lâm Quốc Lộc
Giải KK môn Máy tính Casio


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2011 - 2012


1. Trần Duy Linh
Giải nhì môn Ngữ Văn

2. Hà Thùy Linh
Giải nhì môn Ngữ Văn

3. Trương Đức Dũng
Giải nhì môn Tiếng Anh

4. Hà Mỹ Thảo Nhi
Giải nhì môn Tiếng Anh

5. Nguyễn Thanh Sang
Giải ba môn Lịch Sử

6. Huỳnh Văn Tiến
Giải ba môn Lịch Sử

7. Mai Văn Dàng
Giải ba môn Lịch Sử

8. Nguyễn Ngọc Thanh Thanh
Giải ba môn Tiếng Anh

9. Ong Lệ Quân
Giải ba môn Tiếng Anh

10. Kiên Thị Rum
Giải ba môn Khmer ngữ

11. Thạch Thị Hoành Thi
Giải ba môn Khmer ngữ

12. Triệu Quang Khải
Giải ba môn Toán

13. Tạ Tiểu Châu
Giải ba môn Vật Lý

14. Võ Chí Tâm
Giải KK môn Ngữ Văn

15. Phan Thiên Trí
Giải KK môn Ngữ Văn

16. Nguyễn Phương Hồng Nguyện
Giải ba môn Sinh

17. Nguyễn Ngọc Thanh Thanh
Giải KK môn Máy tính Casio

18. Tạ Tiểu Châu
Giải KK môn Máy tính Casio

19. Lương Thị Cẩm Vui
Giải KK môn Máy tính Casio

20. Lê Phước Vinh
Giải KK môn Máy tính Casio


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2010 - 2011


1. Trương Thị Mỹ Hạnh
Giải nhì môn Ngữ Văn

2. Trịnh Vương Tuấn Vũ
Giải nhì môn Ngữ Văn

3. Lê Thị Mỹ An
Giải ba môn Ngữ Văn

4. Huỳnh Thanh Nhã
Giải ba môn Lịch Sử

5. Ngô Thanh Thảo
Giải ba môn Lịch Sử

6. Thạch Minh Sang
Giải ba môn Vật Lý

7. Tất Gia Hân
Giải KK môn Máy tính Casio

8. Trần Minh Luân
Giải KK môn Máy tính Casio

9. Thạch Minh Sang
Giải KK môn Máy tính Casio

10. Trịnh Anh Thư
Giải KK môn Máy tính Casio


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2009 - 2010


1. Hồ Minh Thảo
Giải nhì môn Máy tính Casio

2. Trịnh Đức Thuận
Giải KK môn Máy tính Casio

3. Nguyễn Khánh Duy
Giải KK môn Máy tính Casio

4. Phạm Minh Sáng
Giải ba môn Máy tính Casio

5. Trần Hữu Thanh
Giải KK môn Máy tính Casio

6. Huỳnh Thị Bạch Tuyết
Giải KK môn Máy tính Casio

7. Trịnh Tuyết Mai
Giải KK môn Máy tính Casio

8. Nguyễn Thị Mỵ
Giải KK môn Ngữ Văn

9. Phan Kim Phụng
Giải KK môn Ngữ Văn


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2008 - 2009


1. Tô Thị Thảo Vy
Giải ba môn Ngữ Văn

2. Tăng Phú Tỷ
Giải ba môn Khmer ngữ

3. Nguyễn Huỳnh Như Liễu
Giải KK môn Sinh học

4. Lê Thiện Tín
Giải KK môn Lịch Sử


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2007 - 2008


1. Trương Quốc Cường
Giải nhì môn Vật Lý
Giải ba môn Máy tính Casio

2. Hàn Ngọc Hiếu
Giải KK môn Vật Lý

3. Cao Đel
Giải KK môn Khmer ngữ

4. Phó Kim Hưng
Giải ba môn Máy tính Casio

5. Phùng Tiểu My
Giải ba môn Máy tính Casio

6. Dương Thị Trúc Ly
Giải KK môn Máy tính Casio


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2006 - 2007


1. Thạch Thị Ngọc Tường
Giải nhất môn Khmer ngữ

2. Trà Thị Thu Anh
Giải nhì môn Khmer ngữ

3. Thạch Văn Tấn
Giải ba môn Lịch Sử

4. Trần Phương Thanh
Giải KK môn Tiếng Anh

5. Trương Thị Thanh Vân
Giải KK môn Tiếng Anh

6. Phạm Yến Xuân
Giải KK môn Tiếng Anh


Xem chi tiết 

HS GIỎI HỌC KÌ, CẢ NĂM

Học sinh giỏi
Năm học 2018 - 2019


1. Hồng Nhật Anh
Lớp 12A1

2. Huỳnh Thị Ngọc Anh
Lớp 12A1

3. Lê Thị Tú Anh
Lớp 12A1

4. Trương Ngọc Bích
Lớp 12A1

5. La Bá Cường
Lớp 12A1

6. Võ Hồng Thúy Diễm
Lớp 12A1

7. Ông Tú Khanh
Lớp 12A1

8. Hồ Anh Khoa
Lớp 12A1

9. Nguyễn Thị Trúc Linh
Lớp 12A1

10. Ngô Đức Long
Lớp 12A1

11. Nguyễn Triệu Quế Mi
Lớp 12A1

12. Trương Quốc Minh
Lớp 12A1

13. Châu Hải My
Lớp 12A1

14. Vương Thị Diễm My
Lớp 12A1

15. Trương Kim Ngân
Lớp 12A1

16. Phan Thị Nhã
Lớp 12A1

17. Trịnh Thị Hương Nhi
Lớp 12A1

18. Huỳnh Thanh Phong
Lớp 12A1

19. Quách Tiểu Phụng
Lớp 12A1

20. Nguyễn Thị Ngọc Quyên
Lớp 12A1

21. Cao Nguyễn Thúy Quỳnh
Lớp 12A1

22. Trần Nguyên Tân
Lớp 12A1

23. Trần Thu Thảo
Lớp 12A1

24. Đặng Thị Kim Thư
Lớp 12A1

25. Dương Bội Trân
Lớp 12A1

26. Nguyễn Ái Trinh
Lớp 12A1

27. Thái Minh Tuấn
Lớp 12A1

28. Dương Thanh Tuyền
Lớp 12A1

29. Lê Anh Vy
Lớp 12A1

30. Phan Vương Ái Vy
Lớp 12A1

31. Thái Thanh Vy
Lớp 12A1

32. Lê Thái Duy
Lớp 12A2

33. Trần Thị Khánh Duy
Lớp 12A2

34. Phạm Thị Hương
Lớp 12A2

35. Nguyễn Thị Trúc Ly
Lớp 12A2

36. Trịnh Phan Ngọc Mai
Lớp 12A2

37. Nguyễn Thị Diểm My
Lớp 12A2

38. Nguyễn Thị Phương Ninh
Lớp 12A2

39. Nguyễn Mạnh Phi
Lớp 12A2

40. Thái Lê Thảo Phương
Lớp 12A2

41. Lê Hoàng Thiên
Lớp 12A2

42. Lê Thị Bảo Trân
Lớp 12A2

43. Dương Quốc An
Lớp 12A3

44. Quách Thị Vân Anh
Lớp 12A3

45. Nguyễn Kha Quốc Bảo
Lớp 12A3

46. Nguyễn Thị Ngọc Châu
Lớp 12A3

47. Lê Hoàng Dũng
Lớp 12A3

48. Lâm Huỳnh Duyên
Lớp 12A3

49. Huỳnh Tôn Định
Lớp 12A3

50. Trần Minh Hiệp
Lớp 12A3

51. Trần Quốc Hưng
Lớp 12A3

52. Quách Thị Trúc Linh
Lớp 12A3

53. Đàm Trúc Ly
Lớp 12A3

54. Dư Thanh Minh
Lớp 12A3

55. Bùi Kim Ngân
Lớp 12A3

56. Trần Huỳnh Thảo Ngân
Lớp 12A3

57. Lưu Hồng Ngọc
Lớp 12A3

58. Tiêu Ngọc Tố Quyên
Lớp 12A3

59. Trần Tiến Sỉ
Lớp 12A3

60. Trần Phước Tài
Lớp 12A3

61. Kim Ngọc Thái
Lớp 12A3

62. Huỳnh Thị Ngọc Thi
Lớp 12A3

63. Nguyễn Ngọc Trang
Lớp 12A3

64. Nguyễn Trương Minh Trí
Lớp 12A3

65. Trần Minh Tuấn
Lớp 12A3

66. Nguyễn Thị Thảo Uyên
Lớp 12A3

67. Huỳnh Phúc Vinh
Lớp 12A3

68. Lâm Thị Ngọc Anh
Lớp 12A4

69. Ngô Thị Hồng Cúc
Lớp 12A4

70. Thái Nguyễn Như Huỳnh
Lớp 12A4

71. Tiền Thị Cẩm Nhung
Lớp 12A4

72. Đồng Thị Kim Thanh
Lớp 12A4

73. Phạm Văn Tín
Lớp 12A4

74. Trần Thị Dung
Lớp 12A5

75. Lê Hồ Diễm Hằng
Lớp 12A5

76. Lâm Tuấn Kiệt
Lớp 12A5

77. Phạm Hồ Kim Lan
Lớp 12A5

78. Lê Ngọc Nhi
Lớp 12A5

79. Phan Tuấn Anh
Lớp 11A1

80. Trần Hoàng Bình
Lớp 11A1

81. Hồ Thị Ngọc Đính
Lớp 11A1

82. Nguyễn Xuân Hiên
Lớp 11A1

83. Nguyễn Hoàng Huân
Lớp 11A1

84. Lê Vĩnh Khang
Lớp 11A1

85. Huỳnh Kim Ngân
Lớp 11A1

86. Lâm Thanh Ngân
Lớp 11A1

87. Trần Thanh Ngân
Lớp 11A1

88. Chiêm Vĩnh Phú
Lớp 11A1

89. Nguyễn Tấn Thành Phúc
Lớp 11A1

90. Huỳnh Đông Quí
Lớp 11A1

91. Trần Diễm Quỳnh
Lớp 11A1

92. Trần San San
Lớp 11A1

93. Huỳnh Thị Kiều Têl
Lớp 11A1

94. Nguyễn Thị Thanh Thảo
Lớp 11A1

95. Nguyễn Hoàng Anh Thư
Lớp 11A1

96. Tạ Bùi Anh Thư
Lớp 11A1

97. Lưu Thị Bảo Trân
Lớp 11A1

98. Phan Mỹ Trân
Lớp 11A1

99. Nguyễn Thị Tú Trinh
Lớp 11A1

100. Nguyễn Xuân Trọng
Lớp 11A1

101. Nguyễn Hồ Thanh Tuyến
Lớp 11A1

102. Lâm Nguyễn Tường Vy
Lớp 11A1

103. Nguyễn Ngọc Hân
Lớp 11A2

104. Võ Phương Các Lợi
Lớp 11A2

105. Trần Hồng Như Quỳnh
Lớp 11A2

106. Huỳnh Thúy Vy
Lớp 11A2

107. Huỳnh Trần Hảo
Lớp 11A3

108. Diệp Tuấn Huy
Lớp 11A3

109. Trần Ngọc Huy
Lớp 11A3

110. Trần Trọng Khang
Lớp 11A3

111. Nguyễn Hoàng Kim
Lớp 11A3

112. Đặng Bảo Ngọc
Lớp 11A3

113. Lý Thị Mỷ Nhân
Lớp 11A3

114. Nguyễn Hồng Nhiên
Lớp 11A3

115. Trịnh Ngọc Như
Lớp 11A3

116. Nguyễn Kiều Quyên
Lớp 11A3

117. Nguyễn Thị Bích Vân
Lớp 11A3

118. Ngô Khải Hân
Lớp 11A4

119. Võ Minh Tâm
Lớp 11A4

120. Trần Thị Thương
Lớp 11A4

121. Trịnh Ngọc Hân
Lớp 11A5

122. Trần Kim Phụng
Lớp 11A5

123. Văn Tường Vy
Lớp 11A5

124. Trần Huỳnh Anh
Lớp 10A1

125. Thái Hồng Cẩm
Lớp 10A1

126. Trần Thị Kim Chu
Lớp 10A1

127. Cao Nguyễn Thúy Hằng
Lớp 10A1

128. Lý Hoàng Khang
Lớp 10A1

129. Phan Quốc Khang
Lớp 10A1

130. Nguyễn Trí Khôi
Lớp 10A1

131. Lâm Hiếu Kiên
Lớp 10A1

132. Trương Huỳnh Lộc
Lớp 10A1

133. Ngô Tú Minh
Lớp 10A1

134. Lương Tú Nga
Lớp 10A1

135. Khâm Kim Ngọc
Lớp 10A1

136. Lê Trọng Nguyên
Lớp 10A1

137. Nguyễn Thị Yến Nhi
Lớp 10A1

138. Ong Thảo Nhi
Lớp 10A1

139. Mã Ánh Nhung
Lớp 10A1

140. Trần Nguyên Phong
Lớp 10A1

141. Hồ Thanh Quý
Lớp 10A1

142. Huỳnh Đoàn Đức Siêu
Lớp 10A1

143. Lê Thị Như Thắm
Lớp 10A1

144. Nguyễn Thanh Tiến
Lớp 10A1

145. Nguyễn Nghĩa Tín
Lớp 10A1

146. Lê Tuyết Trân
Lớp 10A1

147. Thái Mỹ Trân
Lớp 10A1

148. Nguyễn Việt Thùy Đoan
Lớp 10A2

149. Dương Út Hậu
Lớp 10A2

150. Phạm Vũ Luân
Lớp 10A2

151. Mai Minh Thư
Lớp 10A2

152. Huỳnh Bảo Trâm
Lớp 10A2

153. Huỳnh Thị Như Ý (27/5)
Lớp 10A3

154. Trần Mỹ Anh
Lớp 10A3

155. Trần Minh Đăng
Lớp 10A3

156. Tiết Thu Mai
Lớp 10A3

157. Tô Thị Kim Mai
Lớp 10A3

158. Nguyễn Bắc Nam
Lớp 10A3

159. Trương Thanh Ngân
Lớp 10A3

160. Huỳnh Thị Yến Nhi
Lớp 10A3

161. Nguyễn Thị Ngọc Nhi
Lớp 10A3

162. Chung Bảo Phú
Lớp 10A3

163. Võ Xuân Quỳnh
Lớp 10A3

164. Lê Đức Hiệp Tài
Lớp 10A3

165. Thạch Thị Minh Thư
Lớp 10A3

166. Nguyễn Lê Xuân Trang
Lớp 10A3

167. Trương Thị Phương Vy
Lớp 10A3

168. Nguyễn Thị Kiều Chi
Lớp 10A4

169. Võ Chí Thanh
Lớp 10A4

170. Lê Huệ Mẫn
Lớp 10A5

171. Hồng Tăng Ngọc Mai
Lớp 10A6

172. Đào Hồng Tú
Lớp 10A6

173. Mai Thị Thu Ngân
Lớp 10A7


Xem chi tiết 

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản

Mật khẩu  TIN TỪ BỘ GD-ĐT

Thi - Tuyển sinh
Hệ thống văn bản
Diễn dàn giáo dục
Điểm tin giáo dục
Học sinh-Sinh viên
Giáo dục đại học
Giáo dục phổ thông
Số liệu thống kê giáo dục
Học bổng - Du học
Dạy và học tích cực
TRANG CHỦ > SƯU TẦM GIỚI THIỆU
Cập nhật ngày 24/1/2015 (GMT+7)
Kỳ thi THPT quốc gia có thể giữ nguyên thang điểm 10
GD&TĐ - “Từ việc lắng nghe công luận, ý kiến các thầy cô, có lẽ Bộ GD&ĐT sẽ giữ nguyên thang điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia. Để vào trận chắc thắng, tâm hồn các thầy cô, các cháu học sinh phải thanh thản, nhẹ nhõm, tránh xao xuyến, băn khoăn...“

Đó là kết luận sơ bộ, cùng những phân tích rất chân tình của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận tại buổi tọa đàm trực tuyến: Góp ý dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 do Bộ GD&ĐT phối hợp với báo Thanh Niên tổ chức chiều nay (22/1) tại thành phố Hồ Chí Minh. (Xem nội dung buổi tọa đàm TẠI ĐÂY)

Những cân nhắc thay đổi vì quyền lợi thí sinh

Bộ GD&ĐT sẽ chủ trì phiên họp các Thứ trưởng, sau đó phân loại, xử lý cẩn thận các ý kiến đóng góp. Trong vòng 10 ngày đầu tháng 2 chúng tôi sẽ công bố chính thức phương án.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

 

Bên cạnh dự kiến không thay đổi thang điểm để giữ tâm lý ổn định cho các học sinh, thầy cô giáo, các nhà trường, mặc dù sử dụng thang điểm 10 hay 20, về bản chất không thay đổi, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết thêm: Tinh thần sẽ cho học sinh mang Atlat vào phòng thi.

“Về Atlat, đúng là dự thảo quy chế và quy chễ cũ có chỗ cho, chỗ không cho mang vào phòng thi. Nhưng nếu quy chế chủ trương không cho mang Atlat thì thông tin cụ thể trong Atlat cũng đã ghi trong đề rồi.

Tuy nhiên, tinh thần là cho thí sinh mang Atlat vào phòng thi để khuyến khích năng lực phân tích tổng hợp, không bắt các cháu học thuộc lòng, mang tài liệu dấm dúi vào để lấy số liệu” - Bộ trưởng cho biết.

Về quy định thí sinh tự do đăng ký thi, Bộ trưởng khẳng định: Sẽ đúng theo tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Theo đó, thí sinh tự do có thể đăng ký thi ở bất cứ đâu.

“Thậm chí đi nghỉ mát tăng sức khỏe trước khi thi, các em có thể thi ở ngay nơi nghỉ mát. Nhưng đây là với thí sinh tự do, còn thí sinh đang học ở trường thì phải theo tổ chức” – Bộ trưởng chia sẻ.

Việc kéo lùi thời gian thi, theo Bộ trưởng đây là tính toán đến nguyện vọng của thí sinh: Với các cháu phổ thông, thi ĐH vào tháng 7, nếu thi vào tháng 6 là mất đi một tháng ôn. 

Điều này, thực chất giống như chuyện thang điểm 20. Nếu để các thí sinh hụt hơi, lo lắng không cần thiết thì không nên. Ta nên cân nhắc, để các trường ĐH có thời gian, điều kiện lo chỗ ở, lo chỗ thi cho thí sinh. Còn học sinh thì có tâm thế tốt nhất trước kỳ thi này.

Hình hài phương án thi cơ bản ổn định đến năm 2021

Đến 2021 nếu có thay đổi mới thay đổi phương án thi. Còn nếu có thay đổi trong thời gian này, sẽ không phải như rẽ phải, rẽ trái, đi lên hay đi xuống mà vẫn hướng như vậy, nhưng sâu sắc, hoàn thiện, đầy đủ và cập nhật với thế giới hơn.

   

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh việc đổi mới thi cử nằm trong hai lộ trình:

Lộ trình thứ nhất là thay đổi, đổi mới thi kiểm tra đánh giá – công việc đã tiến hành 3 - 4 năm nay. Ngay sau Đại hội XI kết thúc, Bộ GD&ĐT đã triển khai nghiên cứu, thực nghiệm nhiều công việc ở bậc  tiểu học, trung học cơ sở,trung học phổ thông. 

Trên cơ sở đổi mới dạy học đó, đổi mới kiểm tra đánh giá, thi học kỳ thế nào, lên lớp cuối năm… Hai năm gần đây đã thực hiện đổi mới thi tốt nghiệp mà đổi mới rõ ràng nhất là kỳ thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp 2014 vừa rồi.

Bộ trưởng khẳng định: Những đổi mới này nhằm thay đổi cách dạy - cách học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

Lần thay đổi trong kỳ thi này và cả những thay đổi tiếp tục tới đây chúng ra đã tính toán, triển khai đều chung nguyên tắc lấy quyền lợi, lợi ích lâu dài, căn bản của học sinh làm trung tâm, làm căn cứ, làm tiêu chí để xử lý.

“Tôi đã nhiều lần nói, và hôm nay nói lại, tôi rất mừng các thầy cô đã chia sẻ, đồng tình, chúng ta sẽ dành phần thuận lợi, cái tốt cho các cháu, cũng là lợi ích lâu dài của đất nước; giành phần khó về mình, về thầy cô giáo, nhà trường, cơ quan quản lý, để giúp việc dạy, việc học trong nhà trường được tốt.

Khi thay đổi như vậy sẽ có xê dịch, đảo lộn ít nhiều trong công việc của nhà trường, của các Sở, Bộ GD&ĐT và cả trong công việc của Chính phủ.

Hôm qua, khi họp Chính phủ, Thủ tướng có hỏi việc đổi mới thi cử thế nào? Tôi báo cáo Thủ tướng chúng ta đã có sự thay đổi. Tinh thần là cố gắng thay đổi ít, nhưng dẫn đến sự biến đổi của công việc nhiều; chắc chắn chúng ta phải sẵn sàng thay đổi” - Bộ trưởng chia sẻ.

Với câu hỏi, phương án này là của năm nào? Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết: Đây là hình hài phương án cho đến khi chúng ta có lứa học sinh sẽ học chương trình SGK mới đi thi lớp 12.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết mới về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, theo đó, sẽ triển khai chương trình, sách giáo khoa mới vào năm 2018.

Đến 2021 nếu có thay đổi mới thay đổi phương án thi. Còn nếu có thay đổi trong thời gian này, sẽ không phải như rẽ phải, rẽ trái, đi lên hay đi xuống mà vẫn hướng như vậy, nhưng sâu sắc, hoàn thiện, đầy đủ hơn và cập nhật với thế giới hơn.

Cũng như vậy, phương án đến năm 2016 có thể có thay đổi chi tiết nào đó mà qua thực tiễn thấy có phương án, giải pháp hay hơn thì bổ sung thêm. Nhưng tổng thể sẽ cố gắng ổn định.

“Với kỳ thi năm 2015, nếu lắng nghe, trao đổi, đóng góp thật kỹ thì những bổ sung, sửa chữa của các kỳ tới đây sẽ ít. Chúng tôi rất hy vọng điều đó” - Bộ trưởng nhận định.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Anh Tú 

Hình dung cấu trúc đề thi

Bộ trưởng cho biết: Mô hình đề thi sẽ có câu dễ, câu khó, câu vừa sức; có câu đại bộ phận thí sinh làm được, có câu một số cháu yếu không làm được, có câu lại phải yêu cầu học khá; có câu để làm được thí sinh phải giỏi, xuất sắc. Đề thi phải làm hai việc: Xét tốt nghiệp và tuyển sinh.

Có thể Bộ GD&ĐT sẽ đưa lên mạng một số đề ví dụ, nhưng đại thể, số lượng câu, mức độ khó, trong đề toán, câu lượng, câu hình, đại số ra sao, sẽ gần như hai đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014.

Tự tin với phương án cụm thi

Ta không ngăn cản các cháu thi ĐH. Với các trường ĐH, CĐ chỉ dùng kết quả thi phổ thông thì các cháu cứ vào. Nếu có trường nào tin cậy kết quả thi đó là nghiêm túc, sử dụng, Bộ GD&ĐT cũng rất hoan nghênh. 

 

Về cụm thi tỉnh và liên tỉnh, Bộ trưởng cho rằng phải xuất phát từ thực tế: Giữa 2 kỳ thi tốt nghiệp và ĐH, CĐ, xã hội và trong giới đều cho rằng kỳ thi ĐH có độ tin cậy cao hơn kỳ thi tốt nghiệp.

Bộ trưởng phân tích: Thời điểm thảo luận làm đề án trình Trung ương ra Nghị quyết và làm đề án đổi mới thi, có nhiều ý kiến đòi bỏ kỳ thi tốt nghiệp, giữ kỳ thi ĐH. Nhưng ta không bỏ được kỳ thi tốt nghiệp và không thể duy trì kỳ thi ĐH như cũ. Luật Giáo dục quy định phải có kỳ thi tốt nghiệp, còn luật Giáo dục ĐH thì yêu cầu các trường phải có quyền tự chủ trong tuyển sinh.

Trong bối cảnh như vậy và quán triệt Nghị quyết 29, chúng ta tính toán, đưa ra giải pháp: Thi THPT quốc gia làm 2 việc là xét tốt nghiệp THPT và làm cơ sở để các trường ĐH, CĐ tuyển sinh.

Để có độ tin cậy thì phải duy trì tất cả những điều tốt và đảm bảo độ tin cậy mà kỳ thi tuyển sinh ĐH đã thực nghiệm cho kết quả. Như vậy ta buộc phải làm các cụm liên tỉnh. Thiết kế 2 - 3 tỉnh một cụm, để học sinh được trộn, đảm bảo sự khách quan, từ đó các nhà trường, xã hội mới tin cậy.

Về cách tổ chức cụm thi, vị lãnh đạo ngành Giáo dục lý giải: Cách làm cụm thi như vậy để thiết kế cho các cháu dự thi vừa xét tốt nghiệp, vừa tuyển sinh ĐH, ngoài cái lợi là thi một lần, thì khoảng cách thi ngắn hơn. Mọi khi thí sinh phải về thành phố lớn, nay chỉ sang tỉnh bên cạnh.

Phần thí sinh chỉ thi tốt nghiệp, nếu bắt sang tỉnh bên thì quá vất vả. Do đó, chúng tôi cân nhắc ở Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, một số tỉnh khó khăn ở Tây Bắc, địa bàn rộng, đi lại khó khăn, với các cháu chỉ có nguyện vọng thi tốt nghiệp, không dùng kết quả thi đó để xét tuyển ĐH thì tổ chức tại địa phương, nhưng quy trình xét tuyển như cụm thi khác.

Ta không ngăn cản các cháu thi ĐH. Với các trường ĐH, CĐ chỉ dùng kết quả thi phổ thông thì các cháu cứ vào. Nếu có trường nào tin cậy kết quả thi đó là nghiêm túc, sử dụng, Bộ GD&ĐT cũng rất hoan nghênh. Còn xã hội, các trường ĐH và chúng ta sẽ chứng kiến, tham gia sự kiện, đánh giá và lòng tin vào kết quả thi qua thực tiễn sẽ chứng minh.

Như vậy, một số trường ĐH sẽ điều động lên các tỉnh, nhất là một số tỉnh khó khăn. Chúng ta đặt lợi ích, thuận lợi của thí sinh lên trên và sẵn sàng nhận một số khó khăn có thể có.

Có ý kiến lo lắng về các cụm thi có số lượng thí sinh quá lớn, tuy nhiên, trên thực tế đã từng làm việc này và làm thành công. Ví như ở Trường ĐH Cần Thơ, đã làm 13 năm nay, số lượng thí sinh rất lớn, lên đến trên 70.000, làm cho rất nhiều tỉnh ở khu vực miền Tây. Miền Trung, có cụm thi Quy Nhơn, làm cho khu vực Trung bộ và Tây Nguyên; Bắc Trung bộ có cụm thi Vinh, rồi cụm thi Hải Phòng…

Như vậy mô hình này đã làm 3 cụm thi trong 13 năm, 1 cụm trong 4 năm, thành phần như thế nào, sự phối hợp với các ban ngành đã có quy trình.

“Khi nào đến việc đó chúng tôi sẽ trao đổi với các Ban chỉ đạo địa phương, sở GD&ĐT… Trên cơ sở mô hình đã có khá thành công, ta vận dụng vào từng vùng đặc thù” – Bộ trưởng chia sẻ.

Tuyển sinh ĐH, CĐ: Các trường cùng xét từ đợt 1!

Bộ GD&ĐT không phân trường nào được xét tuyển đợt 1, đợt 2… Các trường cùng xét tuyển từ đợt 1.

Liên quan vấn đề xét tuyển vào ĐH, CĐ, Bộ trưởng cho biết, tất cả các trường cùng xét từ đợt 1. Những trường nào xét xong mà không đủ chỉ tiêu thì tiếp tục xét đợt 2, đợt 3.

Trước những băn khoăn về in giấy dự thi, xếp số báo danh, phòng thi, Bộ trưởng cho biết: Các trường ĐH sẽ làm việc này, sau đó truyền mạng đến các trường phổ thông, từ đó, nhà trường in ra và chuyển cho thí sinh để các cháu đỡ phải đi lại. Do vậy, các trường phổ thông hoàn toàn yên tâm.

Bộ trưởng cũng khẳng định không có chuyện trường tuyển vượt 1, 2 thí sinh mà bị kỷ luật. Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng không bao giờ soi các trường tuyển vượt 1, 2 thí sinh làm gì. Nhưng nếu cố ý lạm dụng thì sẽ xử lý kỷ luật nghiêm, bao gồm kỷ luật cả trường, phạt về kinh tế và kỷ luật Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng trường.

“Khi giao quyền tự chủ mạnh xuống các nhà trường, Bộ GD&ĐT sẽ quay trở về làm thật tròn trịa trách nhiệm quản lý nhà nước. Trong đó có vấn đề thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, xử lý nghiêm minh những trường cố ý vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng. Tôi nghĩ nếu vượt chỉ tiêu 5% thì không vấn đề gì” - Bộ trưởng khẳng định.

Nghị quyết 29 đã thực sự đi vào cuộc sống

Sau khi lắng nghe các phát biểu của thầy cô giáo tại buổi tọa đàm, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phấn khởi bày tỏ: Qua ý kiến phát biểu của các thầy, cô khối các Sở GD&ĐT, trường phổ thông, đại học, cao đẳng, thấy rằng chúng ta không chỉ cập nhật kỹ thông tin, tìm hiểu sâu sắc mà còn tìm hiểu tinh thần, chiến lược, mục tiêu, nguyên tắc, quan điểm, bước đi của đổi mới GD - ĐT.

Đây không phải là ý kiến cá nhân, mà nhiều trường đã hội thảo công phu trong tập thể sư phạm, rồi có cả ý kiến của học sinh, cộng đồng xã hội, phụ huynh. Chúng tôi rất mừng, vì như thế, Nghị quyết 29 đã có một bước đi vào cuộc sống, thực sự đi vào tính toán, cân nhắc của chúng ta.

Tất cả các ý kiến đóng góp tại buổi tọa đàm đều được Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cùng lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng ghi nhận, lắng nghe. Ảnh. Anh Tú 


Có nhiều ý kiến rất hợp lý như: Chú ý học sinh nghèo, chỉ đạo các trường tổ chức thuận lợi nhất cho thí sinh đi thi, nhất là các cháu dự kiến thi đại học…. Chúng tôi xin tiếp thu tất cả các ý kiến và mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp trong các ngày tới.


Về phía Bộ GD&ĐT, chúng tôi sẽ từng bước hoàn thiện phương án, đưa ra Ban cán sự thảo luận. Khi có phương án chính thức, mong các thầy các cô phổ biến, quán triệt cho học sinh, sinh viên…; chủ động trên các phương tiện truyền thông địa phương, báo, đài, bằng các hình thức phù hợp để tuyên truyền giúp học sinh, phụ huynh yên tâm.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

Gia Hân - Hiếu Nguyễn ghi - http://giaoducthoidai.vn/

Quay lại

In bản tin này

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bộ GD&ĐT chính thức có phản hồi về đề án thi THPT của TPHCM (07/10/2016)

Phân tích phương án thi tốt nghiệp THPT 2017 (07/10/2016)

Có khoảng 320.000 thí sinh tham gia xét tuyển đại học 2016 (28/7/2016)

Công bố lịch thi THPT quốc gia 2016 (21/3/2016)

Tại sao có ngày nhuận 29/2 sau 4 năm? (29/2/2016)

Quy chế tuyển sinh ĐH,CĐ 2016: Thí sinh ít có cơ hội chọn chỗ để vào đại học! (19/2/2016)

Thí sinh hưởng lợi gì trong kỳ thi THPT quốc gia 2016? (18/2/2016)

Tuyển sinh đại học năm 2016: Trường công lập cũng xét tuyển qua học bạ (17/2/2016)

Những hình ảnh khiến bạn muốn ở bên cha mẹ dịp Tết (07/2/2016)

Đề thi THPT Quốc gia 2016 được xây dựng như thế nào? (29/9/2015)
Xem tất cả tin thuộc nhóm tin này

NỘI DUNG CẬP NHẬT

Thời khoá biểu học kì I, năm học 2019-2020 (áp dụng từ 21/10/2019) (17/10/2019)

Đề cương tuyên truyền 63 năm thành lập hội lHTN Việt Nam (14/10/2019)

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" Tuần 02 (08/10/2019)

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" (05/10/2019)

Thời khoá biểu học kì I, năm học 2019-2020 (áp dụng từ 23/9/2019) (20/9/2019)

TRƯỜNG THPT MỸ XUYÊN VỮNG TIN BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI (05/9/2019)

Thời khoá biểu học kì I, năm học 2019-2020 (áp dụng từ 26/8/2019) (21/8/2019)

Thời khoá biểu học kì II, năm học 2018-2019 (áp dụng từ 13/5/2019) (10/5/2019)

Kế hoạch tuyển sinh vào trường THPT Mỹ Xuyên năm học 2019 - 2020 (11/4/2019)

Thời khoá biểu học kì II, năm học 2018-2019 (áp dụng từ 15/4/2019) (11/4/2019)

Xem chi tiết 

TÌM KIẾM


Từ internet
Từ thptmyxuyen.edu.vn


GIÁO VIÊN VỀ HƯU


CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH


CUỘC THI TRÊN INTERNETLIÊN KẾT WEBSITE

Bộ Giáo dục-Đào tạo
Sở GD-ĐT Sóc Trăng
Đại học Cần Thơ
CĐSP Sóc Trăng
CĐCĐ Sóc Trăng
THPT Hoàng Diệu
THPT Văn Ngọc Chính
THPT Chuyên NTMK
THPT Huỳnh Hữa Nghĩa
THPT Kế Sách
THPT Lê Lợi
THPT Lương Định Của
THPT Lê Văn Tám

Trang chủ | Thời khóa biểu | Kết quả học tập | Tiện ích - Giải trí | Góp ý | Liên hệ


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MỸ XUYÊN
195 - Tỉnh lộ 934 - Ấp Châu Thành - TT Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Tỉnh Sóc Trăng .:|:. ĐT: 079.3851272

Email : thptmyxuyen@soctrang.edu.vn

  Chúc bạn một buổi sáng vui vẻ!