Thứ Hai,
21/10/2019

TRƯỜNG THPT MỸ XUYÊN

ALBUM

HS GIỎI TỈNH, QUỐC GIA

Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2018 - 2019


1. Nguyễn Xuân Hiên
Giải Ba môn Toán

2. Lâm Hiếu Kiên
Giải KK môn Toán

3. Lâm Thanh Ngân
Giải KK môn Toán

4. Lê Tuyết Trân
Giải KK môn Toán

5. Phan Quốc Khang
Giải Ba môn Vật lý

6. Huỳnh Đông Quí
Giải KK môn Vật lý

7. Trần Hoàng Bình
Giải Ba môn Hóa học

8. Lê Trọng Nguyên
Giải Ba môn Hóa học

9. Huỳnh Trần Hảo
Giải KK môn Tin hoc

10. Đặng Bảo Ngọc
Giải KK môn Ngữ Văn

11. Huỳnh Tuyết Nhung
Giải Ba môn Ngữ Văn

12. Nguyễn Thị Tú Trinh
Giải KK môn Ngữ Văn

13. Lý Thị Mỷ Nhân
Giải Ba môn Địa lý

14. Trần San San
Giải KK môn Tiếng anh

15. Dương Út Hậu
Giải Nhì môn GDCD


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2017 - 2018


1. Hồng Nhật Anh
Giải Nhì môn Toán

2. Ngô Đức Long
Giải Ba môn Toán

3. Dương Bội Trân
Giải KK môn Toán

4. Huỳnh Đông Quí
Giải KK môn Vật lí

5. Trần Phước Tài
Giải Ba môn Vật lí

6. Nguyễn Ngọc Trang
Giải KK môn Vật lí

7. Lưu Hồng Ngọc
Giải Ba môn Sinh học

8. Lê Thị Tú Anh
Giải Nhì môn Ngữ văn

9. Tè Thanh Uyên
Giải Nhì môn Ngữ văn

10. Nguyễn Thị Phương Ninh
Giải Ba môn Lịch sử

11. Lâm Tuấn Kiệt
Giải Nhì môn GDCD

12. Lâm Thị Vàng
Giải Ba môn GDCD

13. Huỳnh Thị Ngọc Anh
Giải Ba môn Tiếng Anh

14. Trần Huỳnh Thảo Ngân
Giải Nhì môn Tiếng Anh


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2016 - 2017


1. Tăng Thanh Đạt
Giải KK môn Địa lý

2. Võ Lê Hồng Anh
Giải Ba môn Tiếng anh

3. Võ Kiều Hân
Giải KK môn Tiếng anh

4. Diệp Yến Linh
Giải Ba môn Toán

5. Nguyễn Thanh Tùng
Giải Ba môn Toán

6. Cao Thị Anh Thư
Giải Ba môn Toán

7. Huỳnh Quốc Tuấn
Giải KK môn Toán

8. Trịnh Phước Hào
Giải KK môn Vật lý

9. Hứa Yến Vy
Giải KK môn Hóa học

10. Diệp Yến Linh
Giải nhì môn Casio Toán

11. Cao Thị Anh Thư
Giải ba môn Casio Toán

12. Nguyễn Thanh Tùng
Giải nhì môn Casio Toán

13. Trần Hoàng Dung
Giải ba môn Casio Vật Lý

14. Trần Xuân Diễm
Giải ba môn Casio Vật Lý

15. Trương Tiểu Ngân
Giải ba môn Casio Vật Lý

16. Lưu Tấn Đạt
Giải ba môn Casio Hóa học

17. Trần Trung Ngọc
Giải ba môn Casio Hóa học

18. Hứa Yến Vy
Giải ba môn Casio Hóa học

19. Đào Tuyết Ngà
Giải ba môn Casio Sinh học

20. Lý Gia Ngân
Giải ba môn Casio Sinh học


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2015 - 2016


1. Lê Khải Trí
Giải KK môn Toán

2. Ngô Thúy Nhi
Giải KK môn Hoá học

3. Nguyễn Định Khang
Giải KK môn Ngữ Văn

4. Lý Hoàng Hiếu
Giải KK môn Lịch sử

5. Trương Hoàng Việt
Giải KK môn Lịch sử

6. Võ Lê Hồng Anh
Giải KK môn Tiếng Anh

7. Nguyễn Hồng Hân
Giải KK môn Tiếng Anh

8. Trần Ngọc Tú
Giải KK môn Tiếng Anh

9. Lê Khải Trí
Giải KK môn Casio Toán

10. Nguyễn Thanh Tùng
Giải ba môn Casio Toán

11. Đặng Thanh Thủy Vy
Giải ba môn Casio Toán

12. Trần Tuấn An
Giải ba môn Casio Vật Lý

13. Trần Hoàng Dung
Giải ba môn Casio Vật Lý

14. Trần Ngọc Tú
Giải ba môn Casio Vật Lý

15. Đoàn Mỹ Nhi
Giải KK môn Casio Hóa học

16. Ngô Thúy Nhi
Giải ba môn Casio Hóa học


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2014 - 2015


1. Nguyễn Thị Kiều Diễm
Giải KK môn Ngữ Văn

2. Phạm Tất Huy
Giải KK môn Ngữ Văn
Giải KK Casio Toán

3. Nguyễn Thị Hồng Cúc
Giải ba môn Lịch Sử

4. Võ Thuý Oanh
Giải KK môn Lịch Sử

5. Nguyễn Thị Mỹ Nhân
Giải KK môn Địa Lý

6. Trần Thái Phong
Giải KK môn Tiếng Anh

7. Trần Vũ Huỳnh
Giải ba Casio Toán

8. Huỳnh Phước Thành
Giải KK Casio Toán

9. Kha Ất Khâm
Giải ba Casio Vật Lý

10. Lý Thành Nghiêm
Giải KK Casio Vật Lý

11. Trương Hoài Phong
Giải KK Casio Vật Lý

12. Lê Hoàng Phúc
Giải KK Casio Hoá


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2013 - 2014


1. Nguyễn Vũ Huy
Giải Ba môn Toán

2. Tô Phước Sang
Giải Ba môn Vật Lý

3. Huỳnh Phương Uyên
Giải Ba môn Vật Lý

4. Nguyễn Thị Thanh Hiền
Giải Ba môn Ngữ Văn

5. Võ Thị Tuyết Vân
Giải Ba môn Ngữ Văn

6. Tống Quốc Bảo
Giải Ba môn Lịch Sử

7. Nguyễn Thị Lan Thanh
Giải Ba môn Tiếng Anh

8. Chung Thị Ngọc Liên
Giải KK môn Toán

9. Triệu Quang Thái
Giải KK môn Toán

10. Nhâm Tuấn Châu
Giải KK môn Vật Lý

11. Kha Ất Khâm
Giải KK môn Vật Lý

12. Phan Trọng Lộc
Giải KK môn Vật Lý

13. Mã Trúc Linh
Giải KK môn Hóa

14. Ngô Hoàng Quyên
Giải KK môn Hóa

15. Lê Phan Thu Trân
Giải KK môn Hóa

16. Lý Thị Kim Yến
Giải KK môn Ngữ Văn

17. Nguyễn Phúc
Giải KK môn Tiếng Anh

18. Trần Lệ Xuân
Giải KK môn Tiếng Anh

19. Nguyễn Vũ Huy
Giải ba môn Casio Toán

20. Chung Thị Ngọc Liên
Giải ba môn Casio Toán

21. Triệu Quang Thái
Giải ba môn Casio Toán

22. Huỳnh Văn Tốt
Giải ba môn Casio Toán

23. Huỳnh Phương Uyên
Giải nhất môn Casio Lý

24. Nhâm Tuấn Châu
Giải ba môn Casio Lý

25. Phan Trọng Lộc
Giải ba môn Casio Lý

26. Tô Phước Sang
Giải ba môn Casio Lý


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2012 - 2013


1. Lưu Thị Mỹ Chi
Giải nhì môn Ngữ Văn

2. Nguyễn Ngọc Thanh Thanh
Giải nhì môn Tiếng Anh

3. Trần Thị Trúc Linh
Giải ba môn Lịch Sử

4. Hồ Thị Khả My
Giải KK môn Lịch Sử

5. Nguyễn Xuân Vinh
Giải KK môn Lịch Sử

6. Lương Hiệp Định
Giải KK môn Tiếng Anh

7. Nguyễn Thành Đạt
Giải KK môn Ngữ Văn

8. Đinh Bình Thanh
Giải KK môn Toán

9. Lâm Quốc Lộc
Giải KK môn Vật Lý

10. Lê Nhựt Thanh
Giải KK môn Vật Lý

11. Phan Thị Bích Trâm
Giải KK môn Vật Lý

12. Hồ Thị Thu Trân
Giải KK môn Hóa

13. Nguyễn Thành Đạt
Giải ba môn Máy tính Casio

14. Hồ Thị Thu Trân
Giải ba môn Máy tính Casio

15. Nguyễn Ngọc Thanh Thanh
Giải ba môn Máy tính Casio

16. Lê Nhựt Thanh
Giải ba môn Máy tính Casio

17. Lý Minh Tiến
Giải ba môn Máy tính Casio

18. Trần Phước Huy
Giải ba môn Máy tính Casio

19. Đinh Bình Thanh
Giải KK môn Máy tính Casio

20. Lâm Quốc Lộc
Giải KK môn Máy tính Casio


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2011 - 2012


1. Trần Duy Linh
Giải nhì môn Ngữ Văn

2. Hà Thùy Linh
Giải nhì môn Ngữ Văn

3. Trương Đức Dũng
Giải nhì môn Tiếng Anh

4. Hà Mỹ Thảo Nhi
Giải nhì môn Tiếng Anh

5. Nguyễn Thanh Sang
Giải ba môn Lịch Sử

6. Huỳnh Văn Tiến
Giải ba môn Lịch Sử

7. Mai Văn Dàng
Giải ba môn Lịch Sử

8. Nguyễn Ngọc Thanh Thanh
Giải ba môn Tiếng Anh

9. Ong Lệ Quân
Giải ba môn Tiếng Anh

10. Kiên Thị Rum
Giải ba môn Khmer ngữ

11. Thạch Thị Hoành Thi
Giải ba môn Khmer ngữ

12. Triệu Quang Khải
Giải ba môn Toán

13. Tạ Tiểu Châu
Giải ba môn Vật Lý

14. Võ Chí Tâm
Giải KK môn Ngữ Văn

15. Phan Thiên Trí
Giải KK môn Ngữ Văn

16. Nguyễn Phương Hồng Nguyện
Giải ba môn Sinh

17. Nguyễn Ngọc Thanh Thanh
Giải KK môn Máy tính Casio

18. Tạ Tiểu Châu
Giải KK môn Máy tính Casio

19. Lương Thị Cẩm Vui
Giải KK môn Máy tính Casio

20. Lê Phước Vinh
Giải KK môn Máy tính Casio


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2010 - 2011


1. Trương Thị Mỹ Hạnh
Giải nhì môn Ngữ Văn

2. Trịnh Vương Tuấn Vũ
Giải nhì môn Ngữ Văn

3. Lê Thị Mỹ An
Giải ba môn Ngữ Văn

4. Huỳnh Thanh Nhã
Giải ba môn Lịch Sử

5. Ngô Thanh Thảo
Giải ba môn Lịch Sử

6. Thạch Minh Sang
Giải ba môn Vật Lý

7. Tất Gia Hân
Giải KK môn Máy tính Casio

8. Trần Minh Luân
Giải KK môn Máy tính Casio

9. Thạch Minh Sang
Giải KK môn Máy tính Casio

10. Trịnh Anh Thư
Giải KK môn Máy tính Casio


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2009 - 2010


1. Hồ Minh Thảo
Giải nhì môn Máy tính Casio

2. Trịnh Đức Thuận
Giải KK môn Máy tính Casio

3. Nguyễn Khánh Duy
Giải KK môn Máy tính Casio

4. Phạm Minh Sáng
Giải ba môn Máy tính Casio

5. Trần Hữu Thanh
Giải KK môn Máy tính Casio

6. Huỳnh Thị Bạch Tuyết
Giải KK môn Máy tính Casio

7. Trịnh Tuyết Mai
Giải KK môn Máy tính Casio

8. Nguyễn Thị Mỵ
Giải KK môn Ngữ Văn

9. Phan Kim Phụng
Giải KK môn Ngữ Văn


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2008 - 2009


1. Tô Thị Thảo Vy
Giải ba môn Ngữ Văn

2. Tăng Phú Tỷ
Giải ba môn Khmer ngữ

3. Nguyễn Huỳnh Như Liễu
Giải KK môn Sinh học

4. Lê Thiện Tín
Giải KK môn Lịch Sử


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2007 - 2008


1. Trương Quốc Cường
Giải nhì môn Vật Lý
Giải ba môn Máy tính Casio

2. Hàn Ngọc Hiếu
Giải KK môn Vật Lý

3. Cao Đel
Giải KK môn Khmer ngữ

4. Phó Kim Hưng
Giải ba môn Máy tính Casio

5. Phùng Tiểu My
Giải ba môn Máy tính Casio

6. Dương Thị Trúc Ly
Giải KK môn Máy tính Casio


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2006 - 2007


1. Thạch Thị Ngọc Tường
Giải nhất môn Khmer ngữ

2. Trà Thị Thu Anh
Giải nhì môn Khmer ngữ

3. Thạch Văn Tấn
Giải ba môn Lịch Sử

4. Trần Phương Thanh
Giải KK môn Tiếng Anh

5. Trương Thị Thanh Vân
Giải KK môn Tiếng Anh

6. Phạm Yến Xuân
Giải KK môn Tiếng Anh


Xem chi tiết 

HS GIỎI HỌC KÌ, CẢ NĂM

Học sinh giỏi
Năm học 2018 - 2019


1. Hồng Nhật Anh
Lớp 12A1

2. Huỳnh Thị Ngọc Anh
Lớp 12A1

3. Lê Thị Tú Anh
Lớp 12A1

4. Trương Ngọc Bích
Lớp 12A1

5. La Bá Cường
Lớp 12A1

6. Võ Hồng Thúy Diễm
Lớp 12A1

7. Ông Tú Khanh
Lớp 12A1

8. Hồ Anh Khoa
Lớp 12A1

9. Nguyễn Thị Trúc Linh
Lớp 12A1

10. Ngô Đức Long
Lớp 12A1

11. Nguyễn Triệu Quế Mi
Lớp 12A1

12. Trương Quốc Minh
Lớp 12A1

13. Châu Hải My
Lớp 12A1

14. Vương Thị Diễm My
Lớp 12A1

15. Trương Kim Ngân
Lớp 12A1

16. Phan Thị Nhã
Lớp 12A1

17. Trịnh Thị Hương Nhi
Lớp 12A1

18. Huỳnh Thanh Phong
Lớp 12A1

19. Quách Tiểu Phụng
Lớp 12A1

20. Nguyễn Thị Ngọc Quyên
Lớp 12A1

21. Cao Nguyễn Thúy Quỳnh
Lớp 12A1

22. Trần Nguyên Tân
Lớp 12A1

23. Trần Thu Thảo
Lớp 12A1

24. Đặng Thị Kim Thư
Lớp 12A1

25. Dương Bội Trân
Lớp 12A1

26. Nguyễn Ái Trinh
Lớp 12A1

27. Thái Minh Tuấn
Lớp 12A1

28. Dương Thanh Tuyền
Lớp 12A1

29. Lê Anh Vy
Lớp 12A1

30. Phan Vương Ái Vy
Lớp 12A1

31. Thái Thanh Vy
Lớp 12A1

32. Lê Thái Duy
Lớp 12A2

33. Trần Thị Khánh Duy
Lớp 12A2

34. Phạm Thị Hương
Lớp 12A2

35. Nguyễn Thị Trúc Ly
Lớp 12A2

36. Trịnh Phan Ngọc Mai
Lớp 12A2

37. Nguyễn Thị Diểm My
Lớp 12A2

38. Nguyễn Thị Phương Ninh
Lớp 12A2

39. Nguyễn Mạnh Phi
Lớp 12A2

40. Thái Lê Thảo Phương
Lớp 12A2

41. Lê Hoàng Thiên
Lớp 12A2

42. Lê Thị Bảo Trân
Lớp 12A2

43. Dương Quốc An
Lớp 12A3

44. Quách Thị Vân Anh
Lớp 12A3

45. Nguyễn Kha Quốc Bảo
Lớp 12A3

46. Nguyễn Thị Ngọc Châu
Lớp 12A3

47. Lê Hoàng Dũng
Lớp 12A3

48. Lâm Huỳnh Duyên
Lớp 12A3

49. Huỳnh Tôn Định
Lớp 12A3

50. Trần Minh Hiệp
Lớp 12A3

51. Trần Quốc Hưng
Lớp 12A3

52. Quách Thị Trúc Linh
Lớp 12A3

53. Đàm Trúc Ly
Lớp 12A3

54. Dư Thanh Minh
Lớp 12A3

55. Bùi Kim Ngân
Lớp 12A3

56. Trần Huỳnh Thảo Ngân
Lớp 12A3

57. Lưu Hồng Ngọc
Lớp 12A3

58. Tiêu Ngọc Tố Quyên
Lớp 12A3

59. Trần Tiến Sỉ
Lớp 12A3

60. Trần Phước Tài
Lớp 12A3

61. Kim Ngọc Thái
Lớp 12A3

62. Huỳnh Thị Ngọc Thi
Lớp 12A3

63. Nguyễn Ngọc Trang
Lớp 12A3

64. Nguyễn Trương Minh Trí
Lớp 12A3

65. Trần Minh Tuấn
Lớp 12A3

66. Nguyễn Thị Thảo Uyên
Lớp 12A3

67. Huỳnh Phúc Vinh
Lớp 12A3

68. Lâm Thị Ngọc Anh
Lớp 12A4

69. Ngô Thị Hồng Cúc
Lớp 12A4

70. Thái Nguyễn Như Huỳnh
Lớp 12A4

71. Tiền Thị Cẩm Nhung
Lớp 12A4

72. Đồng Thị Kim Thanh
Lớp 12A4

73. Phạm Văn Tín
Lớp 12A4

74. Trần Thị Dung
Lớp 12A5

75. Lê Hồ Diễm Hằng
Lớp 12A5

76. Lâm Tuấn Kiệt
Lớp 12A5

77. Phạm Hồ Kim Lan
Lớp 12A5

78. Lê Ngọc Nhi
Lớp 12A5

79. Phan Tuấn Anh
Lớp 11A1

80. Trần Hoàng Bình
Lớp 11A1

81. Hồ Thị Ngọc Đính
Lớp 11A1

82. Nguyễn Xuân Hiên
Lớp 11A1

83. Nguyễn Hoàng Huân
Lớp 11A1

84. Lê Vĩnh Khang
Lớp 11A1

85. Huỳnh Kim Ngân
Lớp 11A1

86. Lâm Thanh Ngân
Lớp 11A1

87. Trần Thanh Ngân
Lớp 11A1

88. Chiêm Vĩnh Phú
Lớp 11A1

89. Nguyễn Tấn Thành Phúc
Lớp 11A1

90. Huỳnh Đông Quí
Lớp 11A1

91. Trần Diễm Quỳnh
Lớp 11A1

92. Trần San San
Lớp 11A1

93. Huỳnh Thị Kiều Têl
Lớp 11A1

94. Nguyễn Thị Thanh Thảo
Lớp 11A1

95. Nguyễn Hoàng Anh Thư
Lớp 11A1

96. Tạ Bùi Anh Thư
Lớp 11A1

97. Lưu Thị Bảo Trân
Lớp 11A1

98. Phan Mỹ Trân
Lớp 11A1

99. Nguyễn Thị Tú Trinh
Lớp 11A1

100. Nguyễn Xuân Trọng
Lớp 11A1

101. Nguyễn Hồ Thanh Tuyến
Lớp 11A1

102. Lâm Nguyễn Tường Vy
Lớp 11A1

103. Nguyễn Ngọc Hân
Lớp 11A2

104. Võ Phương Các Lợi
Lớp 11A2

105. Trần Hồng Như Quỳnh
Lớp 11A2

106. Huỳnh Thúy Vy
Lớp 11A2

107. Huỳnh Trần Hảo
Lớp 11A3

108. Diệp Tuấn Huy
Lớp 11A3

109. Trần Ngọc Huy
Lớp 11A3

110. Trần Trọng Khang
Lớp 11A3

111. Nguyễn Hoàng Kim
Lớp 11A3

112. Đặng Bảo Ngọc
Lớp 11A3

113. Lý Thị Mỷ Nhân
Lớp 11A3

114. Nguyễn Hồng Nhiên
Lớp 11A3

115. Trịnh Ngọc Như
Lớp 11A3

116. Nguyễn Kiều Quyên
Lớp 11A3

117. Nguyễn Thị Bích Vân
Lớp 11A3

118. Ngô Khải Hân
Lớp 11A4

119. Võ Minh Tâm
Lớp 11A4

120. Trần Thị Thương
Lớp 11A4

121. Trịnh Ngọc Hân
Lớp 11A5

122. Trần Kim Phụng
Lớp 11A5

123. Văn Tường Vy
Lớp 11A5

124. Trần Huỳnh Anh
Lớp 10A1

125. Thái Hồng Cẩm
Lớp 10A1

126. Trần Thị Kim Chu
Lớp 10A1

127. Cao Nguyễn Thúy Hằng
Lớp 10A1

128. Lý Hoàng Khang
Lớp 10A1

129. Phan Quốc Khang
Lớp 10A1

130. Nguyễn Trí Khôi
Lớp 10A1

131. Lâm Hiếu Kiên
Lớp 10A1

132. Trương Huỳnh Lộc
Lớp 10A1

133. Ngô Tú Minh
Lớp 10A1

134. Lương Tú Nga
Lớp 10A1

135. Khâm Kim Ngọc
Lớp 10A1

136. Lê Trọng Nguyên
Lớp 10A1

137. Nguyễn Thị Yến Nhi
Lớp 10A1

138. Ong Thảo Nhi
Lớp 10A1

139. Mã Ánh Nhung
Lớp 10A1

140. Trần Nguyên Phong
Lớp 10A1

141. Hồ Thanh Quý
Lớp 10A1

142. Huỳnh Đoàn Đức Siêu
Lớp 10A1

143. Lê Thị Như Thắm
Lớp 10A1

144. Nguyễn Thanh Tiến
Lớp 10A1

145. Nguyễn Nghĩa Tín
Lớp 10A1

146. Lê Tuyết Trân
Lớp 10A1

147. Thái Mỹ Trân
Lớp 10A1

148. Nguyễn Việt Thùy Đoan
Lớp 10A2

149. Dương Út Hậu
Lớp 10A2

150. Phạm Vũ Luân
Lớp 10A2

151. Mai Minh Thư
Lớp 10A2

152. Huỳnh Bảo Trâm
Lớp 10A2

153. Huỳnh Thị Như Ý (27/5)
Lớp 10A3

154. Trần Mỹ Anh
Lớp 10A3

155. Trần Minh Đăng
Lớp 10A3

156. Tiết Thu Mai
Lớp 10A3

157. Tô Thị Kim Mai
Lớp 10A3

158. Nguyễn Bắc Nam
Lớp 10A3

159. Trương Thanh Ngân
Lớp 10A3

160. Huỳnh Thị Yến Nhi
Lớp 10A3

161. Nguyễn Thị Ngọc Nhi
Lớp 10A3

162. Chung Bảo Phú
Lớp 10A3

163. Võ Xuân Quỳnh
Lớp 10A3

164. Lê Đức Hiệp Tài
Lớp 10A3

165. Thạch Thị Minh Thư
Lớp 10A3

166. Nguyễn Lê Xuân Trang
Lớp 10A3

167. Trương Thị Phương Vy
Lớp 10A3

168. Nguyễn Thị Kiều Chi
Lớp 10A4

169. Võ Chí Thanh
Lớp 10A4

170. Lê Huệ Mẫn
Lớp 10A5

171. Hồng Tăng Ngọc Mai
Lớp 10A6

172. Đào Hồng Tú
Lớp 10A6

173. Mai Thị Thu Ngân
Lớp 10A7


Xem chi tiết 

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản

Mật khẩu  TIN TỪ BỘ GD-ĐT

Thi - Tuyển sinh
Hệ thống văn bản
Diễn dàn giáo dục
Điểm tin giáo dục
Học sinh-Sinh viên
Giáo dục đại học
Giáo dục phổ thông
Số liệu thống kê giáo dục
Học bổng - Du học
Dạy và học tích cực
TRANG CHỦ > THÔNG TIN, HOẠT ĐỘNG
Cập nhật ngày 28/9/2016 (GMT+7)
Phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017
Chiều 28/9/2016, Bộ GD&ĐT đã công bố phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:
 

PHƯƠNG ÁN
TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 9 năm 2016)

Năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy. Phương án cụ thể như sau:

I. Tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

1. Tổ chức cụm thi

a) Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) tổ chức một cụm thi do sở GDĐT chủ trì dành cho tất cả các thí sinh của địa phương; các điểm thi được bố trí đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh; các thí sinh tự do được lựa chọn địa điểm thi phù hợp.

b) Sở GDĐT các tỉnh bố trí cán bộ thực hiện các khâu tổ chức thi theo đúng quy chế.

c) Bộ GDĐT cử cán bộ, giảng viên từ các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ (gọi chung là các trường ĐH, CĐ) đến các tỉnh để phối hợp, hỗ trợ tổ chức thi, nhất là các khâu coi thi và chấm thi.

2. Bài thi, hình thức thi, đề thi, thời gian làm bài thi và lịch thi

a) Bài thi

- Tổ chức thi 5 bài, gồm:

+ 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

+ 2 bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với Giáo dục Thường xuyên). Các bài thi tổ hợp có điểm từng môn thành phần (phục vụ xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo khối thi truyền thống) và điểm toàn bài thi (phục vụ xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo tổ hợp môn thi, bài thi mới).

- Thí sinh Giáo dục THPT thi 4 bài để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, gồm 3 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi tự chọn (bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc bài thi Khoa học Xã hội). Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh có thể chọn thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật. Thí sinh có thể dự thi cả 5 bài thi; điểm bài thi tự chọn nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Thí sinh Giáo dục Thường xuyên thi 3 bài để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, gồm 2 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 1 bài thi tự chọn (bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc bài thi Khoa học Xã hội). Thí sinh có thể dự thi cả 4 bài thi; điểm bài thi tự chọn nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, thí sinh có thể thi thêm bài thi Ngoại ngữ để xét tuyển vào ĐH, CĐ nếu có nguyện vọng.

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ có thể chọn thi các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi Khoa học Tự nhiên, bài thi Khoa học Xã hội, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của các trường ĐH, CĐ.

- Thí sinh được sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 theo quy định trong đề án tuyển sinh được các trường ĐH, CĐ công bố công khai.

b) Hình thức thi

- Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm (Phiếu TLTN); kết quả làm bài của thí sinh trên Phiếu TLTN được chấm bằng phần mềm máy tính.

- Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

c) Đề thi

- Đề thi gồm các câu hỏi ở các cấp độ cơ bản phục vụ mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT và các câu hỏi phân hóa phục vụ mục đích xét tuyển ĐH, CĐ.

- Đề thi cho mỗi môn thành phần của các bài thi Khoa học Tự nhiên, bài thi Khoa học Xã hội có 40 câu hỏi trắc nghiệm; đề thi của bài thi Toán, bài thi Ngoại ngữ có 50 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án trả lời với duy nhất 1 phương án trả lời đúng.

- Đề thi bài thi Ngữ văn có phần Đọc hiểu và phần Làm văn.

d) Thời gian làm bài thi: 

- Thời gian làm bài dành cho mỗi môn thành phần của các bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội: 50 phút.

- Bài thi Ngữ văn: 120 phút.

- Bài thi Toán: 90 phút.

- Bài thi Ngoại ngữ: 60 phút.

đ) Nội dung thi: Năm 2017, nội dung thi nằm trong Chương trình lớp 12 THPT; năm 2018, nội dung thi nằm trong Chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT; từ năm 2019 trở đi, nội dung thi nằm trong Chương trình cấp THPT.

e) Lịch thi: Tổ chức thi 2 ngày trong tháng 6 năm 2017. Lịch thi cụ thể:

- Ngày thứ nhất:

+ Buổi sáng: thi Ngữ văn và Ngoại ngữ.

+ Buổi chiều: thi Toán.

- Ngày thứ hai:

+ Buổi sáng: thi bài thi Khoa học Tự nhiên.

+ Buổi chiều: thi bài thi Khoa học Xã hội.

3. Công bố kết quả thi và cấp Giấy chứng nhận kết quả thi 

Sở GDĐT cập nhật kết quả thi lên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu chung của Bộ GDĐT, công bố kết quả thi và cấp cho mỗi thí sinh 1 Giấy chứng nhận kết quả thi.

4. Xét công nhận tốt nghiệp THPT 

- Kết hợp sử dụng kết quả điểm 4 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh Giáo dục THPT) hoặc 3 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh Giáo dục Thường xuyên) với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Phương thức tính điểm xét tốt nghiệp: điểm các bài thi tốt nghiệp và điểm trung bình cả năm lớp 12 có tỷ lệ tương ứng 50 : 50.

- Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): 1,0 điểm.

- Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm.

5. Quản lý cơ sở dữ liệu thi THPT quốc gia

a) Các thông tin của thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia được cập nhật vào hệ thống quản lý dữ liệu chung của Bộ GDĐT. Mỗi thí sinh được cung cấp một mã số thí sinh và tài khoản để kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả thi THPT quốc gia, kết quả tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ.

b) Sở GDĐT sử dụng cơ sở dữ liệu chung để tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh; cập nhật lên hệ thống kết quả học tập THPT, kết quả thi THPT quốc gia và kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT.

c) Các trường ĐH, CĐ truy cập, khai thác dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh.

II. Tổ chức tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017

1. Quy định chung

- Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, đảm bảo quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học theo định hướng tại mục II.2 dưới đây.

- Các trường ĐH, CĐ xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy và công bố công khai.

- Các trường có thể tuyển sinh 1 hoặc 2 kỳ trong năm.

2. Các phương thức tuyển sinh

2.1. Xét tuyển dựa vào kết quả các bài thi THPT quốc gia 

- Các trường công bố công khai tổ hợp các bài thi, môn thi của Kỳ thi THPT quốc gia được sử dụng để xét tuyển vào các ngành của trường trước khi thí sinh đăng ký dự thi.

- Các trường công bố công khai chỉ tiêu dành cho các tổ hợp xét tuyển khác nhau; trong đó, dành ít nhất 25% chỉ tiêu để xét tuyển theo các khối thi truyền thống (A, A1, B, C, D).

- Sau khi có kết quả thi, thí sinh được phép đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển vào ngành/trường ĐH, CĐ và được sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên.

- Bộ GDĐT sử dụng phần mềm quản lý tuyển sinh để xác định danh sách thí sinh trúng tuyển với 1 nguyện vọng phù hợp nhất trong số các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển. Danh sách này được công khai để các trường tham khảo, làm căn cứ tuyển sinh. Các trường có thể cân đối, điều chỉnh dựa vào các điều kiện thực tế của trường đã nêu trong đề án tự chủ tuyển sinh để quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức.

- Trong thời hạn quy định của trường, thí sinh trúng tuyển phải khẳng định nhập học tại trường; trường có trách nhiệm cập nhật sớm nhất danh sách thí sinh đã khẳng định nhập học lên hệ thống quản lý dữ liệu chung để các trường khác cùng biết.

- Việc xét tuyển có thể được thực hiện nhiều đợt trong thời gian quy định của kỳ tuyển sinh và theo yêu cầu của các trường.

2.2. Sơ tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi đánh giá năng lực chuyên biệt của thí sinh

Nếu sử dụng kết quả thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập ở cấp THPT để sơ tuyển, các trường có thể tổ chức thi năng khiếu, thi đánh giá năng lực chuyên biệt của thí sinh (nếu thấy cần thiết) với các hình thức phù hợp, đảm bảo không để xảy ra tình trạng luyện thi tràn lan. Các trường phải công khai đề thi minh họa của bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt, phương thức thi (trắc nghiệm hay tự luận) và cách tính điểm xét tuyển.

2.3. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT 

Các trường thông báo cụ thể điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (lớp 12 hoặc cả 3 năm THPT). Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của trường được quy định trong đề án tự chủ tuyển sinh đã được công bố công khai.

2.4. Phối hợp nhiều phương thức tuyển sinh

Các trường có thể chọn một hoặc kết hợp nhiều phương thức tuyển sinh nêu trên và quy định rõ trong đề án tự chủ tuyển sinh; đồng thời, công bố công khai chỉ tiêu xét tuyển đối với mỗi phương thức tuyển sinh.

III. Các nhiệm vụ triển khai thực hiện trong thời gian tới

1. Bộ GDĐT

a) Công bố Phương án tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; triển khai truyền thông sâu rộng để giáo viên, học sinh và xã hội hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

b) Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy.

c) Công bố đề thi minh họa cho Kỳ thi THPT quốc gia 2017 để học sinh, giáo viên tham khảo, vận dụng trong dạy, học và ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi.

d) Tiếp tục bổ sung ngân hàng câu hỏi thi; chuẩn bị phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo tổ chức thi và tuyển sinh thành công.

2. Các địa phương

a) Chỉ đạo tuyên truyền chủ trương, hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, nhất là những điều chỉnh trong tổ chức thi, xét tuyển sinh ĐH, CĐ tới các cơ sở giáo dục đào tạo và giáo viên, học sinh của địa phương.

b) Chỉ đạo triển khai tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá trong các trường phổ thông và hướng dẫn học sinh ôn tập.

3. Các trường ĐH, CĐ

a) Xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh, chuẩn bị các điều kiện thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm 2017.

b) Bố trí cán bộ, giảng viên đến các tỉnh để hỗ trợ công tác tổ chức thi theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

Bộ GDĐT - http://www.moet.gov.vn

Quay lại

In bản tin này

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thời khoá biểu học kì I, năm học 2019-2020 (áp dụng từ 21/10/2019) (17/10/2019)

Đề cương tuyên truyền 63 năm thành lập hội lHTN Việt Nam (14/10/2019)

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" Tuần 02 (08/10/2019)

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" (05/10/2019)

Thời khoá biểu học kì I, năm học 2019-2020 (áp dụng từ 23/9/2019) (20/9/2019)

TRƯỜNG THPT MỸ XUYÊN VỮNG TIN BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI (05/9/2019)

Thời khoá biểu học kì I, năm học 2019-2020 (áp dụng từ 26/8/2019) (21/8/2019)

Thời khoá biểu học kì II, năm học 2018-2019 (áp dụng từ 13/5/2019) (10/5/2019)

Thời khoá biểu học kì II, năm học 2018-2019 (áp dụng từ 15/4/2019) (11/4/2019)

Công văn hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019 (29/3/2019)
Xem tất cả tin thuộc nhóm tin này

NỘI DUNG CẬP NHẬT

Thời khoá biểu học kì I, năm học 2019-2020 (áp dụng từ 21/10/2019) (17/10/2019)

Đề cương tuyên truyền 63 năm thành lập hội lHTN Việt Nam (14/10/2019)

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" Tuần 02 (08/10/2019)

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" (05/10/2019)

Thời khoá biểu học kì I, năm học 2019-2020 (áp dụng từ 23/9/2019) (20/9/2019)

TRƯỜNG THPT MỸ XUYÊN VỮNG TIN BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI (05/9/2019)

Thời khoá biểu học kì I, năm học 2019-2020 (áp dụng từ 26/8/2019) (21/8/2019)

Thời khoá biểu học kì II, năm học 2018-2019 (áp dụng từ 13/5/2019) (10/5/2019)

Kế hoạch tuyển sinh vào trường THPT Mỹ Xuyên năm học 2019 - 2020 (11/4/2019)

Thời khoá biểu học kì II, năm học 2018-2019 (áp dụng từ 15/4/2019) (11/4/2019)

Xem chi tiết 

TÌM KIẾM


Từ internet
Từ thptmyxuyen.edu.vn


GIÁO VIÊN VỀ HƯU


CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH


CUỘC THI TRÊN INTERNETLIÊN KẾT WEBSITE

Bộ Giáo dục-Đào tạo
Sở GD-ĐT Sóc Trăng
Đại học Cần Thơ
CĐSP Sóc Trăng
CĐCĐ Sóc Trăng
THPT Hoàng Diệu
THPT Văn Ngọc Chính
THPT Chuyên NTMK
THPT Huỳnh Hữa Nghĩa
THPT Kế Sách
THPT Lê Lợi
THPT Lương Định Của
THPT Lê Văn Tám

Trang chủ | Thời khóa biểu | Kết quả học tập | Tiện ích - Giải trí | Góp ý | Liên hệ


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MỸ XUYÊN
195 - Tỉnh lộ 934 - Ấp Châu Thành - TT Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Tỉnh Sóc Trăng .:|:. ĐT: 079.3851272

Email : thptmyxuyen@soctrang.edu.vn

  Chúc bạn một buổi sáng vui vẻ!