Thứ Sáu,
22/11/2019

TRƯỜNG THPT MỸ XUYÊN

ALBUM

HS GIỎI TỈNH, QUỐC GIA

Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2018 - 2019


1. Nguyễn Xuân Hiên
Giải Ba môn Toán

2. Lâm Hiếu Kiên
Giải KK môn Toán

3. Lâm Thanh Ngân
Giải KK môn Toán

4. Lê Tuyết Trân
Giải KK môn Toán

5. Phan Quốc Khang
Giải Ba môn Vật lý

6. Huỳnh Đông Quí
Giải KK môn Vật lý

7. Trần Hoàng Bình
Giải Ba môn Hóa học

8. Lê Trọng Nguyên
Giải Ba môn Hóa học

9. Huỳnh Trần Hảo
Giải KK môn Tin hoc

10. Đặng Bảo Ngọc
Giải KK môn Ngữ Văn

11. Huỳnh Tuyết Nhung
Giải Ba môn Ngữ Văn

12. Nguyễn Thị Tú Trinh
Giải KK môn Ngữ Văn

13. Lý Thị Mỷ Nhân
Giải Ba môn Địa lý

14. Trần San San
Giải KK môn Tiếng anh

15. Dương Út Hậu
Giải Nhì môn GDCD


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2017 - 2018


1. Hồng Nhật Anh
Giải Nhì môn Toán

2. Ngô Đức Long
Giải Ba môn Toán

3. Dương Bội Trân
Giải KK môn Toán

4. Huỳnh Đông Quí
Giải KK môn Vật lí

5. Trần Phước Tài
Giải Ba môn Vật lí

6. Nguyễn Ngọc Trang
Giải KK môn Vật lí

7. Lưu Hồng Ngọc
Giải Ba môn Sinh học

8. Lê Thị Tú Anh
Giải Nhì môn Ngữ văn

9. Tè Thanh Uyên
Giải Nhì môn Ngữ văn

10. Nguyễn Thị Phương Ninh
Giải Ba môn Lịch sử

11. Lâm Tuấn Kiệt
Giải Nhì môn GDCD

12. Lâm Thị Vàng
Giải Ba môn GDCD

13. Huỳnh Thị Ngọc Anh
Giải Ba môn Tiếng Anh

14. Trần Huỳnh Thảo Ngân
Giải Nhì môn Tiếng Anh


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2016 - 2017


1. Tăng Thanh Đạt
Giải KK môn Địa lý

2. Võ Lê Hồng Anh
Giải Ba môn Tiếng anh

3. Võ Kiều Hân
Giải KK môn Tiếng anh

4. Diệp Yến Linh
Giải Ba môn Toán

5. Nguyễn Thanh Tùng
Giải Ba môn Toán

6. Cao Thị Anh Thư
Giải Ba môn Toán

7. Huỳnh Quốc Tuấn
Giải KK môn Toán

8. Trịnh Phước Hào
Giải KK môn Vật lý

9. Hứa Yến Vy
Giải KK môn Hóa học

10. Diệp Yến Linh
Giải nhì môn Casio Toán

11. Cao Thị Anh Thư
Giải ba môn Casio Toán

12. Nguyễn Thanh Tùng
Giải nhì môn Casio Toán

13. Trần Hoàng Dung
Giải ba môn Casio Vật Lý

14. Trần Xuân Diễm
Giải ba môn Casio Vật Lý

15. Trương Tiểu Ngân
Giải ba môn Casio Vật Lý

16. Lưu Tấn Đạt
Giải ba môn Casio Hóa học

17. Trần Trung Ngọc
Giải ba môn Casio Hóa học

18. Hứa Yến Vy
Giải ba môn Casio Hóa học

19. Đào Tuyết Ngà
Giải ba môn Casio Sinh học

20. Lý Gia Ngân
Giải ba môn Casio Sinh học


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2015 - 2016


1. Lê Khải Trí
Giải KK môn Toán

2. Ngô Thúy Nhi
Giải KK môn Hoá học

3. Nguyễn Định Khang
Giải KK môn Ngữ Văn

4. Lý Hoàng Hiếu
Giải KK môn Lịch sử

5. Trương Hoàng Việt
Giải KK môn Lịch sử

6. Võ Lê Hồng Anh
Giải KK môn Tiếng Anh

7. Nguyễn Hồng Hân
Giải KK môn Tiếng Anh

8. Trần Ngọc Tú
Giải KK môn Tiếng Anh

9. Lê Khải Trí
Giải KK môn Casio Toán

10. Nguyễn Thanh Tùng
Giải ba môn Casio Toán

11. Đặng Thanh Thủy Vy
Giải ba môn Casio Toán

12. Trần Tuấn An
Giải ba môn Casio Vật Lý

13. Trần Hoàng Dung
Giải ba môn Casio Vật Lý

14. Trần Ngọc Tú
Giải ba môn Casio Vật Lý

15. Đoàn Mỹ Nhi
Giải KK môn Casio Hóa học

16. Ngô Thúy Nhi
Giải ba môn Casio Hóa học


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2014 - 2015


1. Nguyễn Thị Kiều Diễm
Giải KK môn Ngữ Văn

2. Phạm Tất Huy
Giải KK môn Ngữ Văn
Giải KK Casio Toán

3. Nguyễn Thị Hồng Cúc
Giải ba môn Lịch Sử

4. Võ Thuý Oanh
Giải KK môn Lịch Sử

5. Nguyễn Thị Mỹ Nhân
Giải KK môn Địa Lý

6. Trần Thái Phong
Giải KK môn Tiếng Anh

7. Trần Vũ Huỳnh
Giải ba Casio Toán

8. Huỳnh Phước Thành
Giải KK Casio Toán

9. Kha Ất Khâm
Giải ba Casio Vật Lý

10. Lý Thành Nghiêm
Giải KK Casio Vật Lý

11. Trương Hoài Phong
Giải KK Casio Vật Lý

12. Lê Hoàng Phúc
Giải KK Casio Hoá


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2013 - 2014


1. Nguyễn Vũ Huy
Giải Ba môn Toán

2. Tô Phước Sang
Giải Ba môn Vật Lý

3. Huỳnh Phương Uyên
Giải Ba môn Vật Lý

4. Nguyễn Thị Thanh Hiền
Giải Ba môn Ngữ Văn

5. Võ Thị Tuyết Vân
Giải Ba môn Ngữ Văn

6. Tống Quốc Bảo
Giải Ba môn Lịch Sử

7. Nguyễn Thị Lan Thanh
Giải Ba môn Tiếng Anh

8. Chung Thị Ngọc Liên
Giải KK môn Toán

9. Triệu Quang Thái
Giải KK môn Toán

10. Nhâm Tuấn Châu
Giải KK môn Vật Lý

11. Kha Ất Khâm
Giải KK môn Vật Lý

12. Phan Trọng Lộc
Giải KK môn Vật Lý

13. Mã Trúc Linh
Giải KK môn Hóa

14. Ngô Hoàng Quyên
Giải KK môn Hóa

15. Lê Phan Thu Trân
Giải KK môn Hóa

16. Lý Thị Kim Yến
Giải KK môn Ngữ Văn

17. Nguyễn Phúc
Giải KK môn Tiếng Anh

18. Trần Lệ Xuân
Giải KK môn Tiếng Anh

19. Nguyễn Vũ Huy
Giải ba môn Casio Toán

20. Chung Thị Ngọc Liên
Giải ba môn Casio Toán

21. Triệu Quang Thái
Giải ba môn Casio Toán

22. Huỳnh Văn Tốt
Giải ba môn Casio Toán

23. Huỳnh Phương Uyên
Giải nhất môn Casio Lý

24. Nhâm Tuấn Châu
Giải ba môn Casio Lý

25. Phan Trọng Lộc
Giải ba môn Casio Lý

26. Tô Phước Sang
Giải ba môn Casio Lý


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2012 - 2013


1. Lưu Thị Mỹ Chi
Giải nhì môn Ngữ Văn

2. Nguyễn Ngọc Thanh Thanh
Giải nhì môn Tiếng Anh

3. Trần Thị Trúc Linh
Giải ba môn Lịch Sử

4. Hồ Thị Khả My
Giải KK môn Lịch Sử

5. Nguyễn Xuân Vinh
Giải KK môn Lịch Sử

6. Lương Hiệp Định
Giải KK môn Tiếng Anh

7. Nguyễn Thành Đạt
Giải KK môn Ngữ Văn

8. Đinh Bình Thanh
Giải KK môn Toán

9. Lâm Quốc Lộc
Giải KK môn Vật Lý

10. Lê Nhựt Thanh
Giải KK môn Vật Lý

11. Phan Thị Bích Trâm
Giải KK môn Vật Lý

12. Hồ Thị Thu Trân
Giải KK môn Hóa

13. Nguyễn Thành Đạt
Giải ba môn Máy tính Casio

14. Hồ Thị Thu Trân
Giải ba môn Máy tính Casio

15. Nguyễn Ngọc Thanh Thanh
Giải ba môn Máy tính Casio

16. Lê Nhựt Thanh
Giải ba môn Máy tính Casio

17. Lý Minh Tiến
Giải ba môn Máy tính Casio

18. Trần Phước Huy
Giải ba môn Máy tính Casio

19. Đinh Bình Thanh
Giải KK môn Máy tính Casio

20. Lâm Quốc Lộc
Giải KK môn Máy tính Casio


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2011 - 2012


1. Trần Duy Linh
Giải nhì môn Ngữ Văn

2. Hà Thùy Linh
Giải nhì môn Ngữ Văn

3. Trương Đức Dũng
Giải nhì môn Tiếng Anh

4. Hà Mỹ Thảo Nhi
Giải nhì môn Tiếng Anh

5. Nguyễn Thanh Sang
Giải ba môn Lịch Sử

6. Huỳnh Văn Tiến
Giải ba môn Lịch Sử

7. Mai Văn Dàng
Giải ba môn Lịch Sử

8. Nguyễn Ngọc Thanh Thanh
Giải ba môn Tiếng Anh

9. Ong Lệ Quân
Giải ba môn Tiếng Anh

10. Kiên Thị Rum
Giải ba môn Khmer ngữ

11. Thạch Thị Hoành Thi
Giải ba môn Khmer ngữ

12. Triệu Quang Khải
Giải ba môn Toán

13. Tạ Tiểu Châu
Giải ba môn Vật Lý

14. Võ Chí Tâm
Giải KK môn Ngữ Văn

15. Phan Thiên Trí
Giải KK môn Ngữ Văn

16. Nguyễn Phương Hồng Nguyện
Giải ba môn Sinh

17. Nguyễn Ngọc Thanh Thanh
Giải KK môn Máy tính Casio

18. Tạ Tiểu Châu
Giải KK môn Máy tính Casio

19. Lương Thị Cẩm Vui
Giải KK môn Máy tính Casio

20. Lê Phước Vinh
Giải KK môn Máy tính Casio


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2010 - 2011


1. Trương Thị Mỹ Hạnh
Giải nhì môn Ngữ Văn

2. Trịnh Vương Tuấn Vũ
Giải nhì môn Ngữ Văn

3. Lê Thị Mỹ An
Giải ba môn Ngữ Văn

4. Huỳnh Thanh Nhã
Giải ba môn Lịch Sử

5. Ngô Thanh Thảo
Giải ba môn Lịch Sử

6. Thạch Minh Sang
Giải ba môn Vật Lý

7. Tất Gia Hân
Giải KK môn Máy tính Casio

8. Trần Minh Luân
Giải KK môn Máy tính Casio

9. Thạch Minh Sang
Giải KK môn Máy tính Casio

10. Trịnh Anh Thư
Giải KK môn Máy tính Casio


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2009 - 2010


1. Hồ Minh Thảo
Giải nhì môn Máy tính Casio

2. Trịnh Đức Thuận
Giải KK môn Máy tính Casio

3. Nguyễn Khánh Duy
Giải KK môn Máy tính Casio

4. Phạm Minh Sáng
Giải ba môn Máy tính Casio

5. Trần Hữu Thanh
Giải KK môn Máy tính Casio

6. Huỳnh Thị Bạch Tuyết
Giải KK môn Máy tính Casio

7. Trịnh Tuyết Mai
Giải KK môn Máy tính Casio

8. Nguyễn Thị Mỵ
Giải KK môn Ngữ Văn

9. Phan Kim Phụng
Giải KK môn Ngữ Văn


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2008 - 2009


1. Tô Thị Thảo Vy
Giải ba môn Ngữ Văn

2. Tăng Phú Tỷ
Giải ba môn Khmer ngữ

3. Nguyễn Huỳnh Như Liễu
Giải KK môn Sinh học

4. Lê Thiện Tín
Giải KK môn Lịch Sử


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2007 - 2008


1. Trương Quốc Cường
Giải nhì môn Vật Lý
Giải ba môn Máy tính Casio

2. Hàn Ngọc Hiếu
Giải KK môn Vật Lý

3. Cao Đel
Giải KK môn Khmer ngữ

4. Phó Kim Hưng
Giải ba môn Máy tính Casio

5. Phùng Tiểu My
Giải ba môn Máy tính Casio

6. Dương Thị Trúc Ly
Giải KK môn Máy tính Casio


Học sinh giỏi cấp tỉnh
Năm học 2006 - 2007


1. Thạch Thị Ngọc Tường
Giải nhất môn Khmer ngữ

2. Trà Thị Thu Anh
Giải nhì môn Khmer ngữ

3. Thạch Văn Tấn
Giải ba môn Lịch Sử

4. Trần Phương Thanh
Giải KK môn Tiếng Anh

5. Trương Thị Thanh Vân
Giải KK môn Tiếng Anh

6. Phạm Yến Xuân
Giải KK môn Tiếng Anh


Xem chi tiết 

HS GIỎI HỌC KÌ, CẢ NĂM

Học sinh giỏi
Năm học 2018 - 2019


1. Hồng Nhật Anh
Lớp 12A1

2. Huỳnh Thị Ngọc Anh
Lớp 12A1

3. Lê Thị Tú Anh
Lớp 12A1

4. Trương Ngọc Bích
Lớp 12A1

5. La Bá Cường
Lớp 12A1

6. Võ Hồng Thúy Diễm
Lớp 12A1

7. Ông Tú Khanh
Lớp 12A1

8. Hồ Anh Khoa
Lớp 12A1

9. Nguyễn Thị Trúc Linh
Lớp 12A1

10. Ngô Đức Long
Lớp 12A1

11. Nguyễn Triệu Quế Mi
Lớp 12A1

12. Trương Quốc Minh
Lớp 12A1

13. Châu Hải My
Lớp 12A1

14. Vương Thị Diễm My
Lớp 12A1

15. Trương Kim Ngân
Lớp 12A1

16. Phan Thị Nhã
Lớp 12A1

17. Trịnh Thị Hương Nhi
Lớp 12A1

18. Huỳnh Thanh Phong
Lớp 12A1

19. Quách Tiểu Phụng
Lớp 12A1

20. Nguyễn Thị Ngọc Quyên
Lớp 12A1

21. Cao Nguyễn Thúy Quỳnh
Lớp 12A1

22. Trần Nguyên Tân
Lớp 12A1

23. Trần Thu Thảo
Lớp 12A1

24. Đặng Thị Kim Thư
Lớp 12A1

25. Dương Bội Trân
Lớp 12A1

26. Nguyễn Ái Trinh
Lớp 12A1

27. Thái Minh Tuấn
Lớp 12A1

28. Dương Thanh Tuyền
Lớp 12A1

29. Lê Anh Vy
Lớp 12A1

30. Phan Vương Ái Vy
Lớp 12A1

31. Thái Thanh Vy
Lớp 12A1

32. Lê Thái Duy
Lớp 12A2

33. Trần Thị Khánh Duy
Lớp 12A2

34. Phạm Thị Hương
Lớp 12A2

35. Nguyễn Thị Trúc Ly
Lớp 12A2

36. Trịnh Phan Ngọc Mai
Lớp 12A2

37. Nguyễn Thị Diểm My
Lớp 12A2

38. Nguyễn Thị Phương Ninh
Lớp 12A2

39. Nguyễn Mạnh Phi
Lớp 12A2

40. Thái Lê Thảo Phương
Lớp 12A2

41. Lê Hoàng Thiên
Lớp 12A2

42. Lê Thị Bảo Trân
Lớp 12A2

43. Dương Quốc An
Lớp 12A3

44. Quách Thị Vân Anh
Lớp 12A3

45. Nguyễn Kha Quốc Bảo
Lớp 12A3

46. Nguyễn Thị Ngọc Châu
Lớp 12A3

47. Lê Hoàng Dũng
Lớp 12A3

48. Lâm Huỳnh Duyên
Lớp 12A3

49. Huỳnh Tôn Định
Lớp 12A3

50. Trần Minh Hiệp
Lớp 12A3

51. Trần Quốc Hưng
Lớp 12A3

52. Quách Thị Trúc Linh
Lớp 12A3

53. Đàm Trúc Ly
Lớp 12A3

54. Dư Thanh Minh
Lớp 12A3

55. Bùi Kim Ngân
Lớp 12A3

56. Trần Huỳnh Thảo Ngân
Lớp 12A3

57. Lưu Hồng Ngọc
Lớp 12A3

58. Tiêu Ngọc Tố Quyên
Lớp 12A3

59. Trần Tiến Sỉ
Lớp 12A3

60. Trần Phước Tài
Lớp 12A3

61. Kim Ngọc Thái
Lớp 12A3

62. Huỳnh Thị Ngọc Thi
Lớp 12A3

63. Nguyễn Ngọc Trang
Lớp 12A3

64. Nguyễn Trương Minh Trí
Lớp 12A3

65. Trần Minh Tuấn
Lớp 12A3

66. Nguyễn Thị Thảo Uyên
Lớp 12A3

67. Huỳnh Phúc Vinh
Lớp 12A3

68. Lâm Thị Ngọc Anh
Lớp 12A4

69. Ngô Thị Hồng Cúc
Lớp 12A4

70. Thái Nguyễn Như Huỳnh
Lớp 12A4

71. Tiền Thị Cẩm Nhung
Lớp 12A4

72. Đồng Thị Kim Thanh
Lớp 12A4

73. Phạm Văn Tín
Lớp 12A4

74. Trần Thị Dung
Lớp 12A5

75. Lê Hồ Diễm Hằng
Lớp 12A5

76. Lâm Tuấn Kiệt
Lớp 12A5

77. Phạm Hồ Kim Lan
Lớp 12A5

78. Lê Ngọc Nhi
Lớp 12A5

79. Phan Tuấn Anh
Lớp 11A1

80. Trần Hoàng Bình
Lớp 11A1

81. Hồ Thị Ngọc Đính
Lớp 11A1

82. Nguyễn Xuân Hiên
Lớp 11A1

83. Nguyễn Hoàng Huân
Lớp 11A1

84. Lê Vĩnh Khang
Lớp 11A1

85. Huỳnh Kim Ngân
Lớp 11A1

86. Lâm Thanh Ngân
Lớp 11A1

87. Trần Thanh Ngân
Lớp 11A1

88. Chiêm Vĩnh Phú
Lớp 11A1

89. Nguyễn Tấn Thành Phúc
Lớp 11A1

90. Huỳnh Đông Quí
Lớp 11A1

91. Trần Diễm Quỳnh
Lớp 11A1

92. Trần San San
Lớp 11A1

93. Huỳnh Thị Kiều Têl
Lớp 11A1

94. Nguyễn Thị Thanh Thảo
Lớp 11A1

95. Nguyễn Hoàng Anh Thư
Lớp 11A1

96. Tạ Bùi Anh Thư
Lớp 11A1

97. Lưu Thị Bảo Trân
Lớp 11A1

98. Phan Mỹ Trân
Lớp 11A1

99. Nguyễn Thị Tú Trinh
Lớp 11A1

100. Nguyễn Xuân Trọng
Lớp 11A1

101. Nguyễn Hồ Thanh Tuyến
Lớp 11A1

102. Lâm Nguyễn Tường Vy
Lớp 11A1

103. Nguyễn Ngọc Hân
Lớp 11A2

104. Võ Phương Các Lợi
Lớp 11A2

105. Trần Hồng Như Quỳnh
Lớp 11A2

106. Huỳnh Thúy Vy
Lớp 11A2

107. Huỳnh Trần Hảo
Lớp 11A3

108. Diệp Tuấn Huy
Lớp 11A3

109. Trần Ngọc Huy
Lớp 11A3

110. Trần Trọng Khang
Lớp 11A3

111. Nguyễn Hoàng Kim
Lớp 11A3

112. Đặng Bảo Ngọc
Lớp 11A3

113. Lý Thị Mỷ Nhân
Lớp 11A3

114. Nguyễn Hồng Nhiên
Lớp 11A3

115. Trịnh Ngọc Như
Lớp 11A3

116. Nguyễn Kiều Quyên
Lớp 11A3

117. Nguyễn Thị Bích Vân
Lớp 11A3

118. Ngô Khải Hân
Lớp 11A4

119. Võ Minh Tâm
Lớp 11A4

120. Trần Thị Thương
Lớp 11A4

121. Trịnh Ngọc Hân
Lớp 11A5

122. Trần Kim Phụng
Lớp 11A5

123. Văn Tường Vy
Lớp 11A5

124. Trần Huỳnh Anh
Lớp 10A1

125. Thái Hồng Cẩm
Lớp 10A1

126. Trần Thị Kim Chu
Lớp 10A1

127. Cao Nguyễn Thúy Hằng
Lớp 10A1

128. Lý Hoàng Khang
Lớp 10A1

129. Phan Quốc Khang
Lớp 10A1

130. Nguyễn Trí Khôi
Lớp 10A1

131. Lâm Hiếu Kiên
Lớp 10A1

132. Trương Huỳnh Lộc
Lớp 10A1

133. Ngô Tú Minh
Lớp 10A1

134. Lương Tú Nga
Lớp 10A1

135. Khâm Kim Ngọc
Lớp 10A1

136. Lê Trọng Nguyên
Lớp 10A1

137. Nguyễn Thị Yến Nhi
Lớp 10A1

138. Ong Thảo Nhi
Lớp 10A1

139. Mã Ánh Nhung
Lớp 10A1

140. Trần Nguyên Phong
Lớp 10A1

141. Hồ Thanh Quý
Lớp 10A1

142. Huỳnh Đoàn Đức Siêu
Lớp 10A1

143. Lê Thị Như Thắm
Lớp 10A1

144. Nguyễn Thanh Tiến
Lớp 10A1

145. Nguyễn Nghĩa Tín
Lớp 10A1

146. Lê Tuyết Trân
Lớp 10A1

147. Thái Mỹ Trân
Lớp 10A1

148. Nguyễn Việt Thùy Đoan
Lớp 10A2

149. Dương Út Hậu
Lớp 10A2

150. Phạm Vũ Luân
Lớp 10A2

151. Mai Minh Thư
Lớp 10A2

152. Huỳnh Bảo Trâm
Lớp 10A2

153. Huỳnh Thị Như Ý (27/5)
Lớp 10A3

154. Trần Mỹ Anh
Lớp 10A3

155. Trần Minh Đăng
Lớp 10A3

156. Tiết Thu Mai
Lớp 10A3

157. Tô Thị Kim Mai
Lớp 10A3

158. Nguyễn Bắc Nam
Lớp 10A3

159. Trương Thanh Ngân
Lớp 10A3

160. Huỳnh Thị Yến Nhi
Lớp 10A3

161. Nguyễn Thị Ngọc Nhi
Lớp 10A3

162. Chung Bảo Phú
Lớp 10A3

163. Võ Xuân Quỳnh
Lớp 10A3

164. Lê Đức Hiệp Tài
Lớp 10A3

165. Thạch Thị Minh Thư
Lớp 10A3

166. Nguyễn Lê Xuân Trang
Lớp 10A3

167. Trương Thị Phương Vy
Lớp 10A3

168. Nguyễn Thị Kiều Chi
Lớp 10A4

169. Võ Chí Thanh
Lớp 10A4

170. Lê Huệ Mẫn
Lớp 10A5

171. Hồng Tăng Ngọc Mai
Lớp 10A6

172. Đào Hồng Tú
Lớp 10A6

173. Mai Thị Thu Ngân
Lớp 10A7


Xem chi tiết 

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản

Mật khẩu  TIN TỪ BỘ GD-ĐT

Thi - Tuyển sinh
Hệ thống văn bản
Diễn dàn giáo dục
Điểm tin giáo dục
Học sinh-Sinh viên
Giáo dục đại học
Giáo dục phổ thông
Số liệu thống kê giáo dục
Học bổng - Du học
Dạy và học tích cực
TRANG CHỦ > THÔNG TIN, HOẠT ĐỘNG
Cập nhật ngày 05/9/2019 (GMT+7)
TRƯỜNG THPT MỸ XUYÊN VỮNG TIN BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI
Sáng 5/9, cùng với hơn 22 triệu học sinh và giáo viên trong cả nước, thầy và trò trường THPT Mỹ Xuyên đã long trọng tổ chức lễ Khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2019-2020.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi, thầy cô giáo, học sinh của trường đã vinh dự được đón các đồng chí Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND Tỉnh; đồng chí Đặng Văn Phương, Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các đơn vị Sở, Ban ngành tỉnh, huyện đến dự và đọc thư chúc mừng năm học mới của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2019-2020.

Năm học 2018-2019, với sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ nhiệt tình của các bậc phụ huynh học sinh và sự nỗ lực của thầy trò, trường THPT Mỹ Xuyên đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, các hoạt động giáo dục trong nhà trường đều có sự chuyển biến tích cực và đạt những kết quả rất đáng tự hào.

Về hạnh kiểm, toàn trường có 845 học sinh xếp loại Tốt (tỉ lệ 78,75%), 182 học sinh xếp loại Khá (tỉ lệ 16,96%). Về học lực, có 174 học sinh xếp loại Giỏi (tỉ lệ 16,22%), 458 học sinh xếp loại Khá (tỉ lệ 42,68%). So với năm trươc, số học sinh xếp loại học lực Giỏi, Khá năm học này tăng 7.0%.

Bên cạnh thành tích học tập, học sinh của trường cũng tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ khác và đạt thành tích cao. Cụ thể, đội tuyển học sinh dự thi Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh năm học 2018-2019 đạt 12 giải, trong đó môn Toán lớp 10 đat 01 giải nhất, 02 giải ba, 01 giải KK; Toán lớp 11 đạt 01 giải ba, 02 giải KK; Vật lí lớp 10 đạt 01 giải KK; môn Vật lí lớp 11 đạt 02 giải KK; môn Hoá học lớp 10 đạt 02 giải KK.

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh của trường đã mang về cho nhà trường 15/39 giải ( chiếm 38,46%), trong đó 01 giải nhì, , 6 giải ba, 8 giải khuyến khích.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018-2019, trường có 313/324 HS ( chiếm tỉ lệ 96,6%) được xét công nhận tốt nghiệp. Số học sinh đỗ vào đại học là 80 học sinh và 14 học sinh đỗ cao đẳng. Tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, học sinh của trường đã đạt 01 giải khuyến khích cấp huyện.

Trong Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” do Sở GD-ĐT tổ chúc, đội văn nghệ của nhà trường đã xuất sắc đạt 05 giải, trong đó có 01 giải nhì toàn đoàn, 01 giải nhì đơn ca, 01 giải ba song ca, 02 giải ba tốp ca.

Ở Hội thi điền kinh cấp tỉnh, trường đạt 01 HCV, 03 HCĐ các môn Điền kinh; Đạt HCV môn Bóng rỗ; đạt giải III toàn đoàn.

Đối với đội ngũ CB-GV-NV, có 80 cá nhân đạt danh hiệu LĐTT (tỉ lệ 96,4%); 10 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ CS (tỉ lệ 12%); 4 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT; 2 cá nhân nhận Bằng khen của TTCP.

Tham gia Hội thao do công đoàn ngành tổ chức, CB-GV-NV của trường đạt 03 giải gồm 01 giải nhì đơn nữ bóng bàn, 01 giải nhì đôi nam nữ bóng bàn, 01 giải ba bi sắt đôi nữ

Đối với tập thể, năm học vừa qua, các tổ chức trong nhà trường đã đạt được nhiều danh hiệu cao. Trong đó, Công Đoàn đạt nhiều thành tích trong phong trào CNVC và hoạt động công đoàn; Đoàn TNCS HCM trường được tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên; Hội LHTNVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào thanh thiếu niên huyện Mỹ Xuyên nhiệm kỳ 2014-2019; Chữ thập đỏ trường có những hoạt động thiết thực, năm học qua nhân dịp tết Nguyên đáng đã hỗ trợ 60 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là 38.400.000 đồng; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018; nhà trường được Sở GD&ĐT tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

Bước vào năm học mới, năm học 2019-2020, thầy trò trường THPT Mỹ Xuyên quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt chủ đề năm học “ Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo” , tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo; Công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 225/QĐ- TTg; Quyết định 2163/QĐ-BGDĐT. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “ Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 theo kế hoạch 115/KH-UBND, ngày 14/8/2019.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, đảm bảo an toàn trường học. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy; thực hiện tốt kiểm tra, thi, đánh giá nghiêm túc khách quan, giảm học sinh yếu kém, bỏ học.

Nâng cao năng lực và đổi mới quản lý toàn diện trong nhà trường, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Phát huy hơn nữa phong trào toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục; tuyên truyền mạnh mẽ sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành .Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp nhằm thực hiện tốt kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Tạo điều kiện để mỗi Thầy, cô giáo phát huy hết khả năng, là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo. Ứng dụng có hiệu quả CNTT trong giảng dạy. Thực hiện đúng và kịp thời chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc và diện chính sách . Theo dõi, kiểm tra và hỗ trợ kịp thời để giáo viên chủ nhiệm lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn-Hội trong nhà trường, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Tỉnh Trần Văn Chuyện đã trao cho Quỹ Khuyến học của trường 20 triệu đồng; Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng tặng 10 triệu đồng; đại diện ngân hàng Viettinbank tặng 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 35 suất học bổng được các tổ chức, cá nhân trao tặng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh

Nguyễn Bạch Nhạn
Quay lại

In bản tin này

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" Tuần 06 (06/11/2019)

Thời khoá biểu học kì I, năm học 2019-2020 (áp dụng từ 04/11/2019) (01/11/2019)

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" Tuần 05 (31/10/2019)

Thời khoá biểu học kì I, năm học 2019-2020 (áp dụng từ 28/10/2019) (24/10/2019)

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" Tuần 04 (22/10/2019)

Thời khoá biểu học kì I, năm học 2019-2020 (áp dụng từ 21/10/2019) (17/10/2019)

Đề cương tuyên truyền 63 năm thành lập hội lHTN Việt Nam (14/10/2019)

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" Tuần 03 (14/10/2019)

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" Tuần 02 (08/10/2019)

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" (05/10/2019)
Xem tất cả tin thuộc nhóm tin này

NỘI DUNG CẬP NHẬT

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" Tuần 06 (06/11/2019)

Thời khoá biểu học kì I, năm học 2019-2020 (áp dụng từ 04/11/2019) (01/11/2019)

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" Tuần 05 (31/10/2019)

Thời khoá biểu học kì I, năm học 2019-2020 (áp dụng từ 28/10/2019) (24/10/2019)

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" Tuần 04 (22/10/2019)

Thời khoá biểu học kì I, năm học 2019-2020 (áp dụng từ 21/10/2019) (17/10/2019)

Đề cương tuyên truyền 63 năm thành lập hội lHTN Việt Nam (14/10/2019)

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" Tuần 03 (14/10/2019)

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" Tuần 02 (08/10/2019)

Trường THPT Mỹ Xuyên với phong trào "Giáo viên mẫu mực - học trò chăm ngoan" (05/10/2019)

Xem chi tiết 

TÌM KIẾM


Từ internet
Từ thptmyxuyen.edu.vn


GIÁO VIÊN VỀ HƯU


CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH


CUỘC THI TRÊN INTERNETLIÊN KẾT WEBSITE

Bộ Giáo dục-Đào tạo
Sở GD-ĐT Sóc Trăng
Đại học Cần Thơ
CĐSP Sóc Trăng
CĐCĐ Sóc Trăng
THPT Hoàng Diệu
THPT Văn Ngọc Chính
THPT Chuyên NTMK
THPT Huỳnh Hữa Nghĩa
THPT Kế Sách
THPT Lê Lợi
THPT Lương Định Của
THPT Lê Văn Tám

Trang chủ | Thời khóa biểu | Kết quả học tập | Tiện ích - Giải trí | Góp ý | Liên hệ


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MỸ XUYÊN
195 - Tỉnh lộ 934 - Ấp Châu Thành - TT Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Tỉnh Sóc Trăng .:|:. ĐT: 079.3851272

Email : thptmyxuyen@soctrang.edu.vn

  Chúc bạn một buổi sáng vui vẻ!