Công thức tính góc giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng và trong không gian

Bạn đang xem: Công thức tính góc giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng và trong không gian tại pgddttramtau.edu.vn

Bài viết ngày hôm nay, THPT Lê Hồng Phong sẽ giới thiệu tới quý độc giả công thức tính góc giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng và trong không gian cực chi tiết. những bạn dành thời gian chia sẻ để có thêm nguồn tư liệu quý phục vụ quá trình dạy và học tốt hơn nhé !

I. LÝ THUYẾT CẦN GHI NHỚ

1. Góc giữa hai đường thẳng là gì?

Hai đường thẳng trong không gian gồm 4 vị trí tương đối là cắt nhau, song song, trùng nhau và chéo nhau như sau:

2. Góc giữa hai mặt phẳng là gì?

Góc giữa 2 mặt phẳng là góc được tạo bởi hai đường thẳng tuần tự vuông góc với hai mặt phẳng đó.

Trong không gian 3 chiều, góc giữa 2 mặt phẳng còn được gọi là ‘góc khối’, là phần không gian bị giới hạn bởi 2 mặt phẳng. Góc giữa 2 mặt phẳng được đo bằng góc giữa 2 đường thẳng trên mặt 2 phẳng có cùng trực giao với giao tuyến của 2 mặt phẳng.

II. CÔNG THỨC TÍNH GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG VÀ TRONG KHÔNG GIAN

1. Công thức tính

– Cho đường thẳng d có vectơ chỉ phương  và mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 2

goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 3

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Tính cosin góc giữa đường thẳng d với trục Ox biết goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 5

A. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 6

B. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 7

C. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 8

D. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 9

Hướng dẫn giải

Đường thẳng d có vecto chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 10

Trục Ox có vecto chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 11

Cosin góc giữa d và Ox là:

goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 12

chọn lựa B.

Ví dụ: 2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; gọi đường thẳng d đi qua A( -1; 0; -1), cắt goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 57 , sao cho cosin góc giữa d và goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 58 là nhỏ nhất. Phương trình đường thẳng d là

A. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 59

B. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 60

C. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 61

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

Gọi giao điểm của đường thẳng d và Δ1 là M( 1+ 2t; 2+ t; -2- t)

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 62

Đường thẳng Δ2 có vectơ chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 63

=> cosin góc giữa hai đường thẳng d và Δ2 là:

Tham Khảo Thêm:  Giáo dục trẻ thất bại khi cha mẹ không làm gương cho con

goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 64

=> cosin góc giữa hai đường thẳng d và Δ2 là 0 khi t= 0.

lúc đó; M( 1; 2; – 2) và goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 65

Vậy phương trình đường thẳng d là: goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 60

chọn lựa B.

III. những DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP

Bài 1:

Cho đường thẳng goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 43 và mặt phẳng (P): 4x- 4y+ 2z- 9= 0. Xác định m để goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 44

A. m= 1

B.m= – 1

C. m= – 2

D. m= -1 hoặc m= -7

Hướng dẫn giải

+ Đường thẳng d có vecto chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 45

Mặt phẳng (P) có vecto pháp tuyến goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 46

=> Sin góc tạo bởi đường thẳng d và mặt phẳng (P) là:

goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 47

Theo giả thiết ta có: goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 44

goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 48

chọn lựa D.

Bài 2:

Cho đường thẳng goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 49 ; điểm A( 2; 0; 0); B (0; 1; 0) và C( 0;0;- 3).Xác định sin góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (ABC) ?

A. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 50

B. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 51

C. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 52

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

+ Phương trình mặt phẳng (ABC): goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 53

Hay ( ABC): 3x + 6y – 2z – 6= 0

Mặt phẳng (ABC) có vecto pháp tuyến goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 54 .

+ Đường thẳng d có vecto chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 55 .

=> Sin góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là:

goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 56

chọn lựa A.

Bài 3:

Cho bốn điểm A( 1; 0;1) ; B( -1; 2; 1); C( -1; 2; 1) và D( 0; 4; 2). Xác định cosin góc giữa hai đường thẳng AB và CD?

A. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 25

B. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 26

C. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 27

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

+ Đường thẳng AB có vecto chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 28

+ Đường thẳng CD có vecto chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 29 .

=> Cosin góc giữa hai đường thẳng AB và CD là:

goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 30

chọn lựa C.

Bài 4:

Cho đường thẳng goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 31 . Xác định m để cosin góc giữa hai đường thẳng đã cho là: goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 32

A. m= 2

B. m = – 4

C. m= (- 1)/2

D. m= 1

Hướng dẫn giải

Đường thẳng d1 có vecto chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 33

Đường thẳng d2 có vecto chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 34

goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 35

Để cosin góc giữa hai đường thẳng đã cho là:

goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 36

chọn lựa C.

Bài 5:

Cho đường thẳng goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 37 và mặt phẳng (P): x+ my- z+ 100= 0. Xác định m để cosin góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 38 ?

A. m= ± 1

Tham Khảo Thêm:  Phillip Nguyễn và Linh Rin tiết lộ thời điểm tổ chức hôn lễ

B.m= ± 2

C. m= 0

D. m= ± 3

Hướng dẫn giải

Đường thẳng d có vecto chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 39

Mặt phẳng (P) có vecto pháp tuyến goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 40

=> Sin góc tạo bởi đường thẳng d và mặt phẳng (P) là:

goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 41

Theo giả thiết ta có:

goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 42

chọn lựa A.

Bài 6:

Tính góc giữa goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 13 và d’ là giao tuyến của hai mặt phẳng: (P): x + 2y – z + 1 = 0 và (Q): 2x + 3z – 2 = 0?

A. 30o

B. 45o

C. 60o

D. 90o

Hướng dẫn giải

Hai mặt phẳng (P)và (Q) có vecto pháp tuyến là: goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 14

d’ là giao tuyến của (P) và (Q) nên vectơ chỉ phương của d’ là

goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 15

Đường thẳng d có vecto chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 16

Cosin góc giữa d và d’ là:

goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 17

=> góc giữa d và d’ bằng 90o.

chọn lựa D.

Bài 7:

Tính sin góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) biết goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 18 và (P): 2x – y + 2z – 1 = 0?

A. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 19

B. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 20

C. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 21

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

Đường thẳng d có vecto chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 22

Mặt phẳng (P) có vecto pháp tuyến goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 23 nên sin góc giữa d và (P) là:

goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 24

chọn lựa A.

Bài 8:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; gọi d đi qua điểm A( 1; -1; 2) , song song với (P): 2x- y- z+ 3= 0 , đồng thời tạo với đường thẳng goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 113 một góc α sao cho cosα đạt trị giá nhỏ nhât. Phương trình đường thẳng d là.

A. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 114

B. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 115

C.goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 116

D. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 117

Hướng dẫn giải

+ Đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 118

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 119

Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 120

+ Vì d// (P) nên hai vecto ud→ và n→ vuông góc với nhau.

=> ud→.n→= 0 ⇔ 2a- b- c= 0 ⇔ c= 2a- b

+ Cosin góc tạo bởi đường thẳng d và Δ là:

goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 121

=> cosin góc tạo bởi hai đường thẳng d và Δ đạt trị giá nhỉ nhất là 0 khi 5a- 4b= 0

chọn lựa a= 4 => b= 5 và c= 3

+ Đường thẳng d đi qua điểm A (1; -1; 2) và nhận vecto goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 122 làm vecto chỉ phương

=> Phương trình d: goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 116

chọn lựa C.

Bài 9:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; cho đường thẳng goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 91 mặt phẳng (P): 2x- y- z+ 5= 0 và M( 1; -1; 0). Đường thẳng Δ đi qua điểm M, cắt d và tạo với mặt phẳng (P) một góc thỏa mãn sin (Δ; (P))= 0,5

Tham Khảo Thêm:  Top 10+ món ăn dặm hạt sen được chuyên gia gợi ý

A. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 92

B.goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 93

C. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 94

D. goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 95

Bài 10:

Trong không gian Oxyz, cho điểm A( -2; 0; 0), đường thẳng d qua điểm A cắt và tạo với trục Oy góc 45o. Đường thẳng d có vecto chỉ phương là:

A. ( 2;2; 1) hoặc ( 2;- 2; 1)

B . ( 2; -1;0) hoặc ( 2; 1;0)

C. ( 1;2; 0) hoặc ( – 2; 1;0)

D. ( 2; 2; 0) hoặc ( 2; -2; 0)

Hướng dẫn giải

Gọi giao điểm của đường thẳng d và trục Oy là M( 0; m;0)

Trục Oy có vectơ chỉ phương là goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 123

Đường thẳng d có vecto chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 124 .

Góc giữa đường thẳng d và trục Oy là 45o nên ta có:

goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 125

+ Với m= 2 đường thẳng d có vecto chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 126

+Với m = -2 đường thẳng d có vecto chỉ phương goc giua hai duong thang goc giua duong thang va mat phang 127

chọn lựa D.

Vậy là THPT Lê Hồng Phong đã giới thiệu tới những bạn công thức tính góc giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng và trong không gian cực chi tiết. hy vọng, đây sẽ là nguồn tư liệu thiết yếu giúp những bạn dạy và học tốt hơn. Xem thêm công thức tính góc giữa hai vectơ tại đường link này bạn nhé !

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: pgddttramtau.edu.vn

Bạn thấy bài viết Công thức tính góc giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng và trong không gian có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Công thức tính góc giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng và trong không gian bên dưới để pgddttramtau.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: pgddttramtau.edu.vn của PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN TRẠM TẤU

Nhớ để nguồn bài viết này: Công thức tính góc giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng và trong không gian của website pgddttramtau.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Related Posts

Ăn gì để chữa táo bón sau sinh mổ: 15+ Thực phẩm vàng không nên bỏ qua

Bạn đang xem: Ăn gì để chữa táo bón sau sinh mổ: 15+ Thực phẩm vàng không nên bỏ qua tại pgddttramtau.edu.vn Ăn gì để chữa táo…

Rụng tóc sau sinh cần bổ sung vitamin gì và 7+ loại không nên bỏ qua

Bạn đang xem: Rụng tóc sau sinh cần bổ sung vitamin gì và 7+ loại không nên bỏ qua tại pgddttramtau.edu.vn Phụ nữ sau khi sinh cơ…

89+ Ảnh Đứt Tay Troll, Trêu Người Yêu, Bạn Bè Cực Kỳ Thú Vị

Bạn đang xem: 89+ Ảnh Đứt Tay Troll, Trêu Người Yêu, Bạn Bè Cực Kỳ Thú Vị tại pgddttramtau.edu.vn Bộ ảnh troll, chọc ghẹo người yêu, bạn…

Người hâm mộ bất ngờ khi Jung Kook (BTS) bật khóc trên live

Bạn đang xem: Người hâm mộ bất ngờ khi Jung Kook (BTS) bật khóc trên live tại pgddttramtau.edu.vn Từ khóa “Jungkook khóc” được tìm kiếm rất nhiều…

Chất xơ hòa tan và những lợi ích “vàng” có thể bạn chưa biết

Bạn đang xem: Chất xơ hòa tan và những lợi ích “vàng” có thể bạn chưa biết tại pgddttramtau.edu.vn Có hai loại chất xơ: chất xơ hòa…

Phim của Song Hye Kyo xuất hiện nhiều “cảnh 18+” gây tranh cãi

Bạn đang xem: Phim của Song Hye Kyo xuất hiện nhiều “cảnh 18+” gây tranh cãi tại pgddttramtau.edu.vn “Vinh quang” phần 2 phát sóng ngày 10/3 đã…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *