[Full Level] Bài tập thì tương lai hoàn thành giúp bạn đạt điểm 10

Bạn đang xem: [Full Level] Bài tập thì tương lai hoàn thành giúp bạn đạt điểm 10 tại pgddttramtau.edu.vn

Thì tương lai hoàn thành là một trong 12 thì quan trọng nhất trong ngữ pháp tiếng Anh mà ai cũng cần biết khi làm quen với ngôn ngữ này. Để việc học trở nên dễ dàng hơn, các bài viết tiếp theo của pgddttramtau.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn đọc các cấu trúc ngữ pháp cũng như các bài tập về thì tương lai hoàn thành.

Tóm tắt ngữ pháp ở thì tương lai hoàn thành

Định nghĩa: Thì tương lai hoàn thành được dùng để diễn đạt một hành động hoặc sự việc sẽ hoàn thành vào một thời điểm xác định trong tương lai.

công thức:

Mỗi mẫu câu của thì tương lai hoàn thành tương ứng với 4 mẫu câu: khẳng định, phủ định, nghi vấn và WH nghi vấn.

mẫu câu cơ bản

kết cấu

Ví dụ

xác nhận

S + will + have + VpII

Chúng tôi sẽ giặt xong trước 8 giờ. (Chúng tôi sẽ giặt xong trước 8 giờ.)

tiêu cực

S + sẽ + không + có + VpII

Cô ấy sẽ không đến thăm Paris cho đến cuối năm tới. (Cô ấy sẽ không đến thăm Paris vào cuối năm tới.)

Bối rối

+ S + Sẽ có + VpII?

Bạn có thể hoàn thành việc này trước 6 giờ không? (Bạn có thể hoàn thành trước 6 giờ không?)

câu hỏi tại sao

Wh + will + S + have + VpII ?

Bạn sẽ chi bao nhiêu cho quần áo vào cuối năm? (Bạn sẽ chi bao nhiêu cho quần áo vào cuối năm nay?)

Cách sử dụng:

Ví dụ: Tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm tới.

(Tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm tới.)

Ví dụ: Bạn sẽ nhận được gói hàng khi chuyến bay của bạn khởi hành.

(Bạn sẽ nhận được gói hàng của mình trước chuyến bay.)

Đặc điểm nhận dạng:

Để có thể dễ dàng nhận biết thì tương lai hoàn thành trong câu, chúng ta nên chú ý các dấu hiệu sau:

Theo + thời gian trong tương lai (đến 10h, đến ngày mai, đến tháng sau,..)

cho đến khi + kết thúc thời gian trong tương lai (cho đến cuối tuần tới,..)

by the time + mệnh đề liên hợp hiện tại đơn (by the time I get up,…)

Trước + sự kiện/thời gian trong tương lai (trước năm 2022, …)

khoảng thời gian + từ bây giờ (2 tuần kể từ bây giờ, …)

xem thêm:

[All Level] Bài tập vừa học giúp bạn hiểu nhanh và nhớ lâu

Hoàn thành bài tập thì tương lai hoàn thành có đáp án

Nhằm giúp mọi người dễ nhớ ngữ pháp và sau này làm xong sẽ mất nhiều thời gian hơn, đây là một số bài tập được Ngộ Không chọn lọc.

Bài tập cơ bản cần hoàn thành

Bài 1: Điền động từ thích hợp vào câu

 1. Trước 10 giờ tối nay, tôi sẽ ________ (hoàn thành) báo cáo này.

 2. Trước 10 giờ tối nay, chúng tôi _________ (ăn) bữa tối.

 3. Trước 10 giờ tối nay, cô ấy ________ (trái) Paris.

 4. Trước 10 giờ tối nay, John ________ (gặp) Lucy.

 5. Đến 10 giờ tối nay, họ ________ (làm) bài kiểm tra.

 6. Đến 10 giờ tối nay, tuyết đã ngừng rơi.

 7. Đến 10 giờ tối nay, tôi ______ (đọc) toàn bộ nội dung của cuốn sách này.

 8. Đến 10 giờ tối nay, bạn _____ (ngủ quên).

 9. Đến 10 giờ tối nay, cô ấy _______ (đã xem) bộ phim.

 10. Đến 10 giờ tối nay, anh ấy ________ (đã đến).

Bài tập 2: Hoàn thành câu với câu hỏi tương lai hoàn thành

 1. _______ Ngày mai bạn có _______ không? (LÀM)

 2. ________ Cô ______ ăn tối trước khi tôi trở lại? (Đầu bếp)

 3. __________ Anh ấy ________ cô ấy lúc đó? (quên)

 4. ________ Họ có __________ báo cáo trước cuối ngày không? (đi vào)

 5. ________ Chúng ta có ___________ đặt hàng trước ngày mai không? (đã nhận)

 6. __________ Bạn đã ________ kể từ chuyến đi của bạn vào thứ Ba chưa? (trở lại)

 7. ________ Họ ____________ phim khi tôi đến? (cái đồng hồ)

 8. ________ Rachel________ Hoàn thành công việc này trước thứ Sáu tới? (LÀM)

 9. ________ Chúng tôi __________ 11 giờ sáng ở New York? (đạt được)

 10. ________ tôi __________ anh ấy trước cuối ngày? (trò chuyện)

Bài tập 3: Điền động từ thích hợp vào câu

 1. Tôi _____ (đi) lúc sáu giờ.

 2. ________ (bạn/bạn đã hoàn thành) báo cáo đúng hạn chưa?

 3. Khi nào ________ (chúng tôi / làm) điều gì?

 4. Lúc đó cô ấy _______(hoàn thành) bài kiểm tra của mình để chúng tôi có thể ra ngoài ăn tối.

 5. Bạn ______ (đọc) cuốn sách trước lớp tiếp theo.

 6. Cô ấy ________ (chưa/hoàn thành) công việc lúc 7 giờ.

 7. Khi nào _______ (bạn/kết thúc) làm việc?

 8. Họ _______ (đến) vào giờ ăn tối.

 9. Chúng tôi sẽ ______ (được) ba năm ở London vào tuần tới.

 10. __________ (cô ấy/đang) về nhà trước giờ ăn trưa?

 11. __________ (bạn/làm) mọi việc trước bảy giờ?

 12. Chúng tôi __________(don/ăn) trước khi chúng tôi đến, vì vậy chúng tôi sẽ đói.

 13. __________ (anh ấy/đã làm) bài kiểm tra của anh ấy khi chúng tôi đang đi nghỉ?

 14. ____________ (chúng tôi/đến) khi trời tối?

 15. Bạn đã __________ (có/biết) bạn trai bao lâu sau khi kết hôn?

 16. Anh ấy ________ (không/hoàn thành) dự án vào tháng Bảy.

 17. Tôi _______ (đã làm/hoàn thành) bài viết này vào cuối tuần.

 18. Tại sao __________(cô ấy/kết thúc) dọn dẹp trước sáu giờ?

 19. ________ (bạn/sẽ) sẽ làm việc cho công ty này trong bao lâu khi bạn nghỉ hưu?

 20. Họ ________(không/đi) lúc sáu giờ.

Bài tập 4: Nối các động từ với thì tương lai hoàn thành

 1. ______(cô ấy/đến) trước 10 giờ?

 2. _____ (bạn / ăn) sáu giờ?

 3. _____ (thời tiết/ngừng) mưa vào sáng mai?

 4. _____(chúng tôi/xem) bộ phim trước 7:00?

 5. _____(cô ấy/đến) trước thứ Sáu?

 6. khi bạn hoàn thành)?

 7. Vào cuối ngày _______ (đã làm/đã làm) gì?

 8. Tại sao _______ (cô ấy/trái) trước thứ Ba?

 9. Khi nào thì ______(bạn/đọc) cuốn sách của tôi?

 10. Khi nào thì ______ (chúng tôi/sẽ) ở đây trong sáu tháng?

Bài 5: Hoàn thành câu với dạng phủ định của thì tương lai hoàn thành

 1. Xin lỗi, tuần tới tôi ______ (không có/đầy đủ) bản báo cáo.

 2. Xin lỗi, Julia ______ (không/gửi) email cho đến tuần sau.

 3. Xin lỗi, John _______ (không/dọn dẹp) văn phòng cho đến tuần sau.

 4. Xin lỗi, chúng tôi ______ (không/đặt hàng) hàng mới vào tuần tới.

 5. Xin lỗi, tuần tới họ sẽ ______ (không/viết) bài viết này.

 6. Xin lỗi, cho đến tuần sau, tôi sẽ _______ (không/gặp) khách hàng.

 7. Xin lỗi, cho đến tuần sau, cô ấy ______ (không/tổ chức) cuộc họp.

 8. Xin lỗi, cho đến tuần sau, ông ______ (không/gọi điện) Ông Smith.

 9. Xin lỗi, chúng tôi ______ (làm/đọc) tài liệu cho đến tuần sau.

 10. Xin lỗi, bạn _______ (không/nhận được) giá trước tuần tới.

bài tập thì tương lai hoàn thành

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong câu

 1. Đến 8:30 sáng, anh ấy đã _____ ở sân bay. (Đến sân bay).

 2. Lúc 9 giờ sáng, anh ấy _____ máy bay của mình (v.v.).

 3. Lúc 9:30 sáng, anh ấy _____ đến Paris (nghỉ phép).

 4. Lúc 10 giờ sáng, anh ấy _____ rời Paris (bằng máy bay).

 5. Lúc 11:10 sáng, anh ấy _____ (đến) ở Paris.

 6. Lúc 13:30, cuộc họp ______ (bắt đầu).

 7. Lúc 7:50 tối, anh ấy _____ ăn tối (ăn).

 8. Lúc 10:15 tối, anh ______ (rời) nhà hàng.

 9. Lúc nửa đêm, anh ______ (ngủ).

Bài tập 2: Hoàn thành câu với dạng đúng của động từ

 1. Nếu bạn muốn nói chuyện với cô ấy, bạn nên đến sớm. Tôi sợ cô ấy (trái) _______ trước ba giờ.

 2. Gọi cho tôi vào ngày mai lúc mười một giờ. Tôi sẽ biết nhiều hơn vì cuộc họp (kết thúc) ______.

 3. Tôi (biết) anh ấy trong 5 năm tới vào năm tới, và tôi nghĩ anh ấy đủ tin cậy.

 4. Hy vọng rằng vào thời điểm này tuần tới tôi sẽ (đỗ) bài kiểm tra lái xe của mình và cuối cùng tôi sẽ có thể lấy được một chiếc ô tô.

 5. (Bạn/Kết thúc)_______ Danh sách những người cần mời trước khi tôi trở lại để chúng ta có thể thảo luận?

 6. Anh ấy biết anh ấy sẽ đến muộn, nhưng anh ấy muốn ________ trước (không/sau) khi anh ấy đến vì anh ấy muốn nghe ít nhất là bài phát biểu cuối cùng.

 7. Các nhà phân tích nói rằng vào thời điểm sản phẩm mới được bán, công ty (đã chi) _____ hơn 10 triệu đô la cho quảng cáo.

Bài 3: Hoàn thành câu với thì tương lai hoàn thành

 1. _______ (bạn/nghỉ hưu) trước khi bạn 60 tuổi?

 2. Năm tới, tôi sẽ _______ (học) toán ở trường đại học.

 3. nhanh lên! Bộ phim _______ (bắt đầu) sớm.

 4. Sẽ không có ai trong văn phòng. Mọi người ______ (đi bộ) về nhà.

 5. Julie ________ (không làm việc) vào thời điểm này vào tuần tới. Cô là vào kỳ nghỉ!

 6. Bài tập về nhà của tôi chỉ mới hoàn thành một nửa. Tôi ______ (không hoàn thành) nó trước khi giáo viên đến.

 7. Bạn có nghĩ Les có thể _______ (sửa) chiếc xe vào ngày mai không?

 8. Đừng gọi cho tôi trước 8 giờ, chúng tôi _______ (ăn) bữa tối.

kiểm tra nâng cao

Bài tập 1: Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Đừng lo lắng. Khi bạn đến, tôi có _____ cả nhà.

A. sẽ sắp xếp ra b. sẽ sắp xếp ra

2. Vào thời điểm này năm tới, tôi hy vọng tôi có thể _____ một công việc tốt.

Một. sẽ tìm thấy b. sẽ tìm thấy

3. Bạn có biết rằng tháng tới Sarah sẽ đi nghỉ trong ba tuần không?

Một. sẽ biến mất b. sẽ đi

4. Bầu không khí của thành phố thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng tôi _____ Giáng sinh.

Một. sẽ ra đi b. sẽ ở lại

5. Bạn muốn ở lại Châu Âu trong mười năm. Đến lúc đó, bạn sẽ ______ mọi thành phố lớn.

Một. sẽ đến thăm b. sẽ ghé thăm

6. Sau khi ban quản lý mới tiếp quản, ________ đã trải qua một số thay đổi.

Một. Ban đầu nó là b.Will

7. Vào thời điểm chính sách mới có hiệu lực, tôi chắc chắn rằng __________ một số thay đổi đã được thực hiện.

Một. Ban đầu nó là b.Will

8. Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành nhiều kỳ thi trước khi tốt nghiệp.

Một. sẽ làm b. sẽ làm

Bài tập 2: Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Khi chúng tôi đến Los Angeles, chúng tôi cần nghỉ ngơi vì chúng tôi đã đi _______ khoảng 800 dặm.

Một. Có thể lái xe b. Có thể lái xe c. có thể lái xe

2. Tôi sẽ _______ một cái gì đó ngoạn mục khi bạn đến, và bữa tối sẽ đợi bạn trên bàn.

A. có thể nấu ăn b. có thể nấu ăn c. có thể nấu

3. Sau khi xuống xe buýt, chúng tôi sẽ _______ bạn trên sân ga.

A. sẽ đợi b. sẽ đợi c. sẽ đợi

4. Chúng tôi đang _______ trên chuyến tàu đầu tiên vào thứ Hai tới.

Một. sẽ ra đi b. sẽ ra đi c. tôi sẽ rời

5. Khi tôi đến Vương quốc Anh vào năm tới, tôi đã học tiếng Anh hơn bốn năm rồi nên tôi nghĩ mình sẽ sẵn sàng.

Một. học sinh sẽ học c.sẽ học

6. Hãy đến lúc 8:00. Đến lúc đó, tôi ______ bài tập về nhà và chúng tôi có thể ra ngoài.

A. sẽ được thực hiện b. sẽ được thực hiện c. sẽ được thực hiện

7. Tôi chắc rằng anh ấy đã bật TV khi bạn gọi cho anh ấy. Anh ấy luôn ở phía trước TV!

Một. Sẽ xem xét b. Sẽ xem xét c. sẽ thấy

8. Chúng tôi đến một thành phố mới mỗi tuần. Vào cuối mùa hè, chúng tôi đã có ______ tất cả các thành phố quan trọng nhất ở Châu Âu.

Một. sẽ đến thăm b. sẽ đến thăm c. sẽ ghé thăm

8. In chưa đầy 2 năm, khách hàng của tôi _______ 50 năm. Chúng tôi sẽ ăn mừng nó.

Một. sẽ kết hôn b. sẽ kết hôn c. sẽ kết hôn

9. Tôi đang dọn bếp. Khi bạn đến, nó _______ không tì vết.

Một. sẽ được b. sẽ là c. sẽ có

hồi đáp

Bài tập cơ bản cần hoàn thành

Bài tập 1:

 1. sẽ được thực hiện

 2. sẽ có

 3. sẽ rời khỏi

 4. sẽ gặp

 5. sẽ mất

 6. sẽ dừng lại

 7. đọc được

 8. sẽ giảm

 9. sẽ thấy

 10. sẽ đến

Bài tập 2:

 1. sẽ – đã được thực hiện

 2. sẽ – nấu chín

 3. vâng – quên

 4. sẽ gõ

 5. sẽ – nhận

 6. sẽ – đã trở lại

 7. sẽ đọc

 8. sẽ – đã được thực hiện

 9. sẽ – đã đạt

 10. ý chí- nói về

Bài tập 3:

 1. sẽ rời khỏi

 2. bạn sẽ hoàn thành

 3. chúng tôi sẽ kết thúc

 4. sẽ kết thúc

 5. đọc được

 6. sẽ không kết thúc

 7. bạn sẽ hoàn thành

 8. sẽ đến

 9. sẽ có

 10. cô ấy sẽ nhận được nó

 11. bạn sẽ làm được

 12. sẽ không ăn

 13. anh ấy sẽ hoàn thành

 14. chúng tôi sẽ đến

 15. bạn có biết

 16. sẽ không kết thúc

 17. sẽ không kết thúc

 18. cô ấy sẽ hoàn thành

 19. Bạn có biết làm thế nào

 20. sẽ không rời đi

Bài tập 4:

 1. Cô ấy sẽ đến chứ?

 2. Bạn đã ăn chưa

 3. nó sẽ dừng lại

 4. chúng ta sẽ thấy

 5. Cô ấy sẽ đến chứ?

 6. bạn sẽ hoàn thành

 7. bạn sẽ làm được

 8. cô ấy sẽ rời đi

 9. bạn sẽ đọc nó

 10. chúng tôi sẽ

Bài tập 5:

 1. sẽ không kết thúc

 2. sẽ không gửi

 3. sẽ không làm sạch

 4. sẽ không đặt hàng

 5. không thể viết

 6. sẽ không gặp nhau

 7. sẽ không được tổ chức

 8. sẽ không gọi

 9. không thể đọc

 10. sẽ không nhận được

Bài tập thì tương lai hoàn thành nâng cao

Bài tập 1:

 1. sẽ đến

 2. sẽ đợi.

 3. sẽ rời khỏi.

 4. có thể bay.

 5. sẽ đến.

 6. sẽ đã bắt đầu.

 7. sẽ ăn.

 8. sẽ rời khỏi.

 9. sẽ ngủ.

Bài tập 2:

 1. sẽ rời khỏi

 2. sẽ kết thúc

 3. sẽ biết

 4. nó sẽ vượt qua

 5. bạn xong chưa

 6. sẽ không kết thúc

 7. Có thể chi tiêu

Bài tập 3:

 1. bạn sẽ nghỉ hưu chứ?

 2. Sẽ học

 3. sẽ bắt đầu

 4. sẽ biến mất

 5. sẽ không hoạt động

 6. sẽ không kết thúc

 7. sẽ có cố định

 8. sẽ có

kiểm tra nâng cao

Bài tập 1:

1-b

2

3-b

4-a

5-a

6-b

7-a

8-a

Bài tập 2:

1-b

2-b

3-b

4-a

5-c

6-c

7-b

8-c

9-a

10-a

Thông qua các dạng bài tập tổng hợp tương lai hoàn thành trên, pgddttramtau.edu.vn hi vọng đã giúp mọi người có thêm kinh nghiệm học tập.

Chúc các bạn học tốt!

Bạn thấy bài viết [Full Level] Bài tập thì tương lai hoàn thành giúp bạn đạt điểm 10 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về [Full Level] Bài tập thì tương lai hoàn thành giúp bạn đạt điểm 10 bên dưới để pgddttramtau.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: pgddttramtau.edu.vn của PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN TRẠM TẤU

Nhớ để nguồn bài viết này: [Full Level] Bài tập thì tương lai hoàn thành giúp bạn đạt điểm 10 của website pgddttramtau.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Tham Khảo Thêm:  Dàn ý Chứng minh rằng bảo vệ rừng bảo vệ cuộc sống của chúng ta

Related Posts

[#Tìm Hiểu] Hình ảnh tức giận cute, dễ thương đẹp nhất

Bạn đang xem: Những hình ảnh tức giận đẹp nhất, dễ thương nhất TRONG TRƯỜNG THCS KIẾN THỦY Để an ủi người yêu hay bạn thân khi…

Ăn gì để chữa táo bón sau sinh mổ: 15+ Thực phẩm vàng không nên bỏ qua

Bạn đang xem: Ăn gì để chữa táo bón sau sinh mổ: 15+ Thực phẩm vàng không nên bỏ qua tại pgddttramtau.edu.vn Ăn gì để chữa táo…

Rụng tóc sau sinh cần bổ sung vitamin gì và 7+ loại không nên bỏ qua

Bạn đang xem: Rụng tóc sau sinh cần bổ sung vitamin gì và 7+ loại không nên bỏ qua tại pgddttramtau.edu.vn Phụ nữ sau khi sinh cơ…

89+ Ảnh Đứt Tay Troll, Trêu Người Yêu, Bạn Bè Cực Kỳ Thú Vị

Bạn đang xem: 89+ Ảnh Đứt Tay Troll, Trêu Người Yêu, Bạn Bè Cực Kỳ Thú Vị tại pgddttramtau.edu.vn Bộ ảnh troll, chọc ghẹo người yêu, bạn…

Người hâm mộ bất ngờ khi Jung Kook (BTS) bật khóc trên live

Bạn đang xem: Người hâm mộ bất ngờ khi Jung Kook (BTS) bật khóc trên live tại pgddttramtau.edu.vn Từ khóa “Jungkook khóc” được tìm kiếm rất nhiều…

Chất xơ hòa tan và những lợi ích “vàng” có thể bạn chưa biết

Bạn đang xem: Chất xơ hòa tan và những lợi ích “vàng” có thể bạn chưa biết tại pgddttramtau.edu.vn Có hai loại chất xơ: chất xơ hòa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *